Gedaan met laden. U bevindt zich op: EVC-traject voor beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen

EVC-traject voor beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Inhoud beroep

De kinderbegeleider schoolgaande kinderen begeleidt de kinderen van de basisschool buiten de schooltijd bij hun aankomst en verblijf in de opvang tot het afhaalmoment. Daarbij zorgt ze voor een stimulerende, veilige, hygiënische en gezonde (speel)omgeving.

De kinderbegeleider schoolgaande kinderen

 • ondersteunt en begeleidt de kinderen bij hun activiteiten, waarbij ze hen stimuleert in hun ontwikkeling en uitgaat van hun talenten en ondernemingszin.
 • geeft kansen aan de kinderen om hun sociale vaardigheden te oefenen, stimuleert positieve contacten tussen hen onderling en stelt grenzen.
 • herkent de sociaal-emotionele behoeften van het kind en speelt erop in zodat het kind zich goed voelt.
 • ondersteunt de algemene ontwikkeling van het kind door zijn gedrag te observeren, de sociaal-emotionele behoeften te herkennen en erover te reflecteren om het handelen hierop af te stemmen.

De ouders worden als eerste opvoeders erkend en ondersteund; ze luistert actief naar hun bezorgdheden. Door op een opbouwende, positieve manier om te gaan en samen te werken met alle belanghebbenden, afspraken te maken, feedback te vragen en hierover te reflecteren kan de werking van de kinderopvang verder verbeterd worden.

Info EVC-traject

In de EVC-standaard kinderbegeleider schoolgaande kinderen(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je gedetailleerde info over het EVC-traject.

Als je bij een EVC-testcentrum je ervaring als kinderbegeleider schoolgaande kinderen wil aantonen, doe je dat aan de hand van een praktijkproef, een rollenspel en een interview. Daarnaast moet je laten zien hoe je zou reageren in een aantal situaties.

De instructietaal bij de proeven is het Nederlands.

Je moet:

 • verschillende momenten organiseren en begeleiden:
  • een begeleid spelmoment
  • een vrij spelmoment
  • een eetmoment
  • een rustmoment
  • een verzorging
 • correct omgaan met collega’s en ouders.