Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verloop van een traject in een erkend EVC-testcentrum

Verloop van een traject in een erkend EVC-testcentrum

Tijdens het eerste gesprek werd alles heel duidelijk uitgelegd. Het traject zelf verliep heel snel. Door EVC heb ik mijn droom kunnen waarmaken om als kinderbegeleider te kunnen werken. Daar ben ik nog elke dag blij om.
JV

Julie Vercauteren

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Een EVC-traject opstarten begint met het zoeken naar een geschikt EVC-testcentrum. Het Register voor beroepskwalificerende trajecten(opent in nieuw venster) helpt je daarbij.

Voor de doorlooptijd van het EVC-traject reken je best op enkele weken van het intakegesprek tot de officiële erkenning. Het EVC-testcentrum kan je hierover concretere informatie geven. Voor de duurtijd van de tests zelf raadpleeg je best de informatie over de beroepen.

Houd ook rekening met de kostprijs.

Een EVC-traject bestaat uit drie stappen:

 • Stap 1

  Voer een gesprek

  • Bereid je voor op het gesprek

   Breng je ervaring in kaart. Welke beroepservaring heb je al, welke ervaring deed je op via hobby, vrijwilligerswerk? Welke opleidingen of cursussen volgde je al?

   Neem de informatie over de beroepen door en ga na welke competenties je al bezit.

   Een portfolio maakt het mogelijk om je competenties zichtbaar te maken en te illustreren. Je documenteert wat je kent en kunt en hoe je de competenties verworven hebt. Je doet dat door bewijsmateriaal te verzamelen waarmee je aantoont welke competenties je beheerst. Voorbeelden van bewijsmateriaal zijn diploma’s, getuigschriften, deelnamebewijzen, foto’s en werkstukken. De meeste EVC-testcentra(opent in nieuw venster) hebben een eigen portfolio. Neem contact met hen op voor meer informatie.

  • Bespreek je ervaring en competenties

   Het EVC-testcentrum bekijkt met jou je ervaring en de competenties die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Ze geven jou ook informatie over de tests en het verloop van het EVC-traject.

 • Stap 2

  Leg een test af

  De tests worden afgenomen in een EVC-testcentrum(opent in nieuw venster). De inhoud van de tests wordt bepaald op basis van wat in de beroepskwalificatie(opent in nieuw venster) staat. Een beroepskwalificatie is een officiële beschrijving van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Je vindt een bondige omschrijving bij de informatie over beroepen. Er zijn verschillende tests mogelijk, zoals schriftelijke kennisproeven, mondelinge kennisproeven, praktijkproeven, rollenspelen, interviews op basis van het portfolio … Het EVC-testcentrum beslist of je geslaagd bent of niet.

 • Stap 3

  Behaal een kwalificatiebewijs

  Een succesvol afgerond traject levert één van deze kwalificatiebewijzen op:

  • Bewijs van beroepskwalificatie: je hebt de hele beroepskwalificatie behaald.
  • Bewijs van competenties: je hebt een aantal (losse) competenties uit de
   beroepskwalificatie behaald.
  • Bewijs van deelkwalificatie: je hebt een (samenhangend) deel van de beroepskwalificatie behaald.

  Alle bewijzen zijn officieel erkend door de Vlaamse overheid.

  Een kwalificatiebewijs is niet hetzelfde als een diploma. Het gaat in beide gevallen om een officieel erkend bewijs van wat je al kent en kunt. De benaming is anders omdat je bij een diploma ook geslaagd bent voor een algemeen vormend deel dat bestaat uit taal, wiskunde enz. Bij een kwalificatiebewijs is dat niet het geval.