Gedaan met laden. U bevindt zich op: EVC-traject voor beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg

EVC-traject voor beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg

Inhoud beroep

De medewerker groen- en tuinaanleg voert werkzaamheden uit voor de aanleg van tuinen, parken en groene ruimtes om het ontwerp en de wensen van de klant of opdrachtgever te realiseren.

De medewerker groen- en tuinaanleg:

 • bereidt de grond voor op de nieuwe aanplanting.
 • voert aanplantingen uit en legt grasvelden aan.
 • verricht uiteenlopende infrastructuurwerken zoals het aanleggen van vijvers, verhardingen, afwateringssystemen, technische voorzieningen of het plaatsen van omheiningen, kleine bouwkundige elementen …
 • voert het basisonderhoud uit van de machines en gereedschappen die hij bij zijn werkzaamheden gebruikt.

Info EVC-traject

In de EVC-standaard medewerker groen- en tuinaanleg(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je gedetailleerde info over het EVC-traject.

Als je bij een EVC-testcentrum je ervaring als medewerker groen- en tuinaanleg wil aantonen, doe je dat aan de hand van een praktijkproef. Dit kan aangevuld worden met een mondelinge of schriftelijke proef.

De instructietaal bij de proeven is het Nederlands. Je hebt dus minstens een basiskennis van het Nederlands nodig om de proeven af te leggen.

Je moet:

 • de werkzaamheden voorbereiden,
 • infrastructuurwerken aanleggen:
  • verhardingen,
  • vijvers of waterpartijen,
  • bouwkundige elementen,
  • omheiningen en houtstructuren,
 • aanplantingen uitvoeren:
  • bomen,
  • heesters,
  • vaste planten en
  • waterplanten,
 • een grasveld aanleggen op een afgebakend terrein (bv. met boordstenen).