Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor EVC-testcentra

Informatie voor EVC-testcentra

Een EVC-traject is de snelste weg naar een duurzame job op een competitieve arbeidsmarkt die vraagt naar bewezen technische competenties.

Ken Van Schaeybroeck

Vakexpert logistiek VDAB

Hoe word je een EVC-testcentrum?

Zowel CVO’s als andere organisaties kunnen een erkenning als EVC-testcentrum aanvragen.

Hoe zien de procedure en de inhoud van EVC-standaarden eruit?

De EVC-standaard geeft richtlijnen aan de toekomstige EVC-testcentra voor de ontwikkeling van EVC-instrumenten.

Hoe zien de procedure en de inhoud van EVC-instrumenten eruit?

Het EVC-instrument is de concrete uitwerking van de proeven.

Hoe ziet de EVC-begeleiding eruit?

Tools en methodieken helpen om de EVC-begeleiding vorm te geven.

Met praktische vragen (financiering, administratie, soorten bewijzen ...) kunnen centra voor volwassenenonderwijs terecht op de website van het beleidsdomein Onderwijs(opent in nieuw venster). Meer informatie over de aanvullende leraarsuren voor centra voor volwassenenonderwijs die als EVC-testcentrum erkend zijn, is te vinden op de pagina over omkadering en werkingsmiddelen(opent in nieuw venster). Als ze erkend zijn als EVC-testcentrum worden ze opgenomen in het Register van beroepskwalificerende trajecten(opent in nieuw venster), na bepaalde registraties in de databank van het volwassenenonderwijs Davinci.

Andere organisaties vinden die praktische informatie op de website van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Ze worden opgenomen in het Register van beroepskwalificerende trajecten(opent in nieuw venster), na bepaalde registraties bij Werk en Sociale economie.

Achtergrondinformatie

Over EVC is ook heel wat achtergrondinformatie beschikbaar, voornamelijk over het beleid.