Voorwaarden

U wordt erkend als archeoloog op basis van criteria zoals relevante ervaring en opleiding. Verder moet u werken volgens de vastgestelde Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie.

Opgravingservaring

Om een erkenning aan te vragen, moet u ervaring kunnen voorleggen, met name:

  • actieve deelname aan een opgraving
  • actieve deelname aan een vooronderzoek met ingreep in de bodem (bv. archeologisch booronderzoek, een proefsleuven- of proefputtenonderzoek)

In alle gevallen gaat het om veldwerk op het terrein, in binnenland of buitenland, al dan niet opgedaan tijdens een opleiding archeologie. De verwerking van veldwerk of de rapportage over veldwerk tellen niet mee. Ook ervaring voorafgaand aan een opleiding geldt niet.

De omvang van de vereiste opgravingservaring hangt af van uw statuut:

  • Een natuurlijk persoon moet minimaal 1 jaar (240 werkdagen) ervaring kunnen aantonen in de 5 jaar vóór de aanvraag tot aanduiding.
  • Een rechtspersoon, zoals een archeologisch bedrijf, moet minstens één natuurlijk persoon in dienst hebben met minimaal 3 jaar (720 werkdagen) ervaring in de 10 jaar vóór de aanvraag tot aanduiding.

Procedure

U kunt de aanduiding tot erkend archeoloog aanvragen aan de hand van een aanvraagformulier (natuurlijk persoon of rechtspersoon).

Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvangt u binnen een termijn van maximaal 4 maanden een legitimatiebewijs.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. U kunt uw erkenning verliezen wanneer u zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet, wanneer u niet conform de Code van Goede Praktijk werkt of niet langer aan de erkenningsvoorwaarden beantwoordt.

Meer informatie over de erkenning en het aanvraagformulier (opent in nieuw venster) vindt u op de website van Onroerend Erfgoed.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal instanties die van rechtswege een aanduiding krijgen als erkend archeoloog. Zij worden erkend via een vereenvoudigde erkenningsprocedure. Dat geldt voor:

  • individuele archeologen werkzaam in een gemeentelijke dienst of een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, waarvan het college/de college's van burgemeester en schepenen bevestig(t)en dat ze beantwoorden aan de erkenningsvoorwaarden
  • universiteiten die een opleiding archeologie aanbieden. Hun erkenning geldt alleen voor de universiteit als rechtspersoon en voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen.
  • het agentschap Onroerend Erfgoed als rechtspersoon.