Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum, moet het voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • degelijke procedures hebben om examens te organiseren
  • geschikt technisch personeel hebben
  • een reglementaire examenjury samenstellen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet wel voldoen aan een aantal verplichtingen ((opent in nieuw venster))om zijn erkenning te kunnen houden:

 • kwalitatief goede opleiding verstrekken
 • objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen
 • opleiding en examen organiseren zoals voorgeschreven
 • de nodige infrastructuur hebben om opleiding en examens te organiseren
 • certificaten uitreiken en het examendossier bezorgen aan de bevoegde diensten
 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Meer info over de verplichtingen als erkend opleidingscentrum vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)) op de website van het Departement Omgeving en vul het in. Met dat aanvraagformulier moet u aantonen dat het opleidingscentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Bezorg de nodige documenten aan de Vlaamse overheid
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap neemt een beslissing binnen 90 dagen nadat u het volledige aanvraagdossier indiende.

Bedrag

De erkenningsaanvraag is gratis.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)