Voorwaarden

 • Er zijn drie verschillende erkenningen als technicus mogelijk:

  • erkenning als 'technicus vloeibare brandstof'

  • erkenning als 'technicus gasvormige brandstof'

   • basismodule GI (gasketel met niet-premix- of premix-brander): voor de meeste particuliere woningen of appartementen.

   • uitbreidingsmodule GII (gasketel met een aparte ventilatorbrander): alleen na het behalen van GI, voor gebouwen waar hoge vermogens vereist zijn.

  • erkenning als 'technicus verwarmingsaudit.

 • De erkenning wordt van rechtswege verleend aan een persoon die in het bezit is van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit. Dat certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.
 • Technici moeten zich minstens 5-jaarlijks bijscholen in een erkende opleidingsinstelling.

Procedure

Opleiding

U schrijft zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten (opent in nieuw venster) (selecteer 'opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit').

Contacteer steeds de opleidingsinstelling voor meer informatie omtrent de inschrijving en exacte opleidingsdata.

Examen en certificaat met erkenningsnummer

Na de opleiding, legt u het bijbehorende examen af. Als u geslaagd bent voor het examen, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.

Erkende technici in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer

 • beginnend met de letters TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bv. TV12459)
 • met de letters GV, gevolgd door 5 cijfers voor gasvormige brandstof (bv. GV00234)
 • of met de letters VA, gevolgd door 5 cijfers voor verwarmingsaudit (bv. VA+00234).

Bijscholing

Voor de bijscholing schrijft u zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten (opent in nieuw venster) (selecteer 'opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit').

Contacteer de opleidingsinstelling voor meer informatie over de inschrijving en de exacte bijscholingsdata.

Bedrag

Als erkende technicus moet u een jaarlijkse toezichtsretributie (opent in nieuw venster)betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. U ontvangt automatisch een eerste betalingsuitnodiging in het jaar nadat u het erkenningsbewijs hebt verkregen.

De technicus gasvormige brandstof moet voor de erkenning van de uitbreidingsmodule GII geen bijkomende retributie betalen.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen