Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarde:
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit. Het certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u onder andere aan volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • Keuring, onderhoud en verwarmingsaudit correct uitvoeren en de normen en codes van goede praktijk toepassen, zoals vermeld in hoofdstuk 4 van het Stooktoestellenbesluit.
 • om de 5 jaar de bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum ((opent in nieuw venster)) (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit’). De uiterste datum voor het volgen van de bijscholing vindt u:
 • Attesten en rapporten volledig en correct invullen, ondertekenen en minstens 1 jaar ter beschikking houden.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Elke wijziging van identificatiegegevens (ook adres, werkgever, ...) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor erkende technici ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Er zijn 3 verschillende erkenningen als technicus mogelijk:

 • erkenning als ‘technicus vloeibare brandstof
 • erkenning als ‘technicus gasvormige brandstof
  • basismodule GI (gasketel met niet-premix-brander of premix-brander): voor de meeste particuliere woningen of appartementen
  • uitbreidingsmodule GII (gasketel met een aparte ventilatorbrander): alleen na het behalen van GI, voor gebouwen waar hoge vermogens vereist zijn.
 • erkenning als ‘technicus verwarmingsaudit’.

U volgt een opleiding en legt een examen af om uw erkenning te krijgen:

 • Schrijf u in bij een erkend opleidingscentrum naar keuze ((opent in nieuw venster)) (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit’).
 • Leg na de opleiding het bijbehorende examen af.
 • Als u geslaagd bent, krijgt u een certificaat met een persoonlijk erkenningsnummer. Dat nummer begint met de letters:

  • TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bijvoorbeeld TV12459)
  • GV, gevolgd door 5 cijfers voor gasvormige brandstof (bijvoorbeeld GV00234)
  • VA+, gevolgd door 5 cijfers voor verwarmingsaudit (bijvoorbeeld VA+00234).

Bedrag

Als technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof of technicus verwarmingsaudit moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt de jaarlijkse retributie: 30 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • De technicus gasvormige brandstof hoeft voor de erkenning van de uitbreidingsmodule GII geen bijkomende jaarlijkse retributie betalen.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen