Procedure

De provincies zijn bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van de bosgroepen. Elke provincie kan eigen regels opstellen.

Alle informatie over en voor bosgroepen staat op bosgroepen.be ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Naast financiële middelen kunnen de provincies ook infrastructuur en personeel ter beschikking stellen.

Wetgeving

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (2014).

Meer info