Procedure

Opgroeien zorgt voor de erkenning en subsidiëring van private voorzieningen voor jeugdhulp, met een heel divers aanbod:

 • Organisaties bijzondere jeugdzorg (OVBJ)
 • Onthaal, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC)
 • Centra integrale gezinszorg (CIG)
 • Diensten voor crisishulp aan huis (CAH)
 • Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA)
 • Ondersteuningsteams voor allochtonen (OTA)
 • Observatie- en behandelcentra (OBC)
 • GES+ voorzieningen
 • Centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS)
 • Naadloze en flexibele trajecten (NAFT)
 • Diensten voor pleegzorg
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)

Meer informatie over de private voorzieningen en de erkenning en subsidiëring ervan(opent in nieuw venster) vindt u op de website van Jeugdhulp.