Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning van algemene ziekenhuizen

Erkenning van algemene ziekenhuizen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel. 

Voorwaarden

  • Departement Zorg berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een ziekenhuis kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Departement Zorg.
  • Departement Zorg erkent de algemene ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen en “categorale” (revalidatie-) ziekenhuizen in Vlaanderen en één universitair ziekenhuis in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De ziekenhuizen moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen. Privéziekenhuizen worden niet erkend door Departement Zorg.

Procedure

Als u voor de eerste keer een erkenning als ziekenhuis aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend. Een voorlopige erkenning is 6 maanden geldig en kan verlengd worden.

Tijdens de periode van de voorlopige erkenning of de verlenging daarvan, onderzoekt de afdeling Zorginspectie of het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst de erkenningsnormen naleeft.

Op basis van de audit kent Departement Zorg vervolgens de erkenning toe. De erkenning geldt voor onbepaalde duur, tenzij anders vermeld.

Meer informatie over de procedure om een (voorlopige) erkenning aan te vragen(opent in nieuw venster)