Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning van psychiatrische ziekenhuizen

Erkenning van psychiatrische ziekenhuizen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel. 

Voorwaarden

  • Departement Zorg berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een psychiatrisch ziekenhuis kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Departement Zorg.
  • Departement Zorg erkent psychiatrische ziekenhuizen. Het psychiatrisch ziekenhuis moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure

Erkenning aanvragen

Als u voor de eerste keer een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend.

  • Stuur uw aanvraag van een voorlopig vergunning naar Departement Zorg. Samen met uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen. Over welke documenten het precies gaat, dat kunt u nalezen op de website van het departement.
  • Een paar weken nadat de aanvraag werd ontvangen, zal Departement Zorg u een brief sturen met de beslissing of u een voorlopige erkenning krijgt. Een voorlopige erkenning blijft 1 jaar geldig.
  • Bij afloop van de voorlopige erkenning van een psychiatrisch ziekenhuis, gebeurt een inspectie door de afdeling Zorginspectie. Op basis daarvan kent Departement Zorg de erkenning toe.

De erkenning geldt voor een periode van maximaal 6 jaar (in de praktijk bijna altijd 5 jaar) en is hernieuwbaar.

Meer informatie over de procedure om een erkenning aan te vragen(opent in nieuw venster)

Erkenning verlengen

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw lopende erkenning moet u als erkend psychiatrisch ziekenhuis een aanvraag tot verlenging van erkenning indienen bij Departement Zorg.

Meer informatie over de procedure om een erkenning te verlengen(opent in nieuw venster)