Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene en psychiatrische ziekenhuizen

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen

De Vlaamse overheid staat in voor de erkenning van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen. Daarnaast zijn er in Vlaanderen ook nog privéziekenhuizen actief, maar deze zijn niet erkend door de overheid.

Algemene ziekenhuizen

Er is een verschil tussen algemene, universitaire en categorale ziekenhuizen.

In algemene ziekenhuizen kunnen patiënten op elk moment terecht voor medische, gespecialiseerde hulp. Aanstaande moeders kunnen er bevallen en er is ook een specifieke dienst voor oudere mensen die vaak meerdere gezondheidsproblemen hebben.

Universitaire ziekenhuizen bieden minstens dezelfde dienstverlening aan als algemene ziekenhuizen. Daarnaast behandelen zij ook ziektes die een heel gespecialiseerde behandeling vereisen. De universitaire ziekenhuizen zijn verbonden aan een academische faculteit geneeskunde. In een universitair ziekenhuis worden ook artsen en verpleegkundigen opgeleid en wordt er aan wetenschappelijk onderzoek gedaan.

In categorale ziekenhuizen krijgen bepaalde doelgroepen gespecialiseerde, geïsoleerde of chronische gezondheidszorg. Het zijn kleinere ziekenhuizen gericht op revalidatie, al dan niet in combinatie met de zorg voor ouderen.

Op de website van Departement Zorg vindt u de contactgegevens van de erkende ziekenhuizen(opent in nieuw venster).

Psychiatrische ziekenhuizen

Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en verzorging aan patiënten met ernstige psychische problemen. De ziekenhuizen beschikken daarvoor over gespecialiseerde afdelingen.

Een multidisciplinair team zoekt naar de meest geschikte therapie om de patiënt te helpen. Zo'n team bestaat bijvoorbeeld uit een psychiater, psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker en verpleegkundige.

Bij de behandeling streven de hulpverleners ernaar het verblijf van de patiënt in het psychiatrische ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. Voor sommige patiënten is een programma met dag- of nachtbehandelingen mogelijk. Zij komen dan overdag of 's avonds naar het ziekenhuis voor therapie, en gaan daarna weer naar huis.

Op de website van Departement Zorg vindt u de contactgegevens van de erkende psychiatrische ziekenhuizen(opent in nieuw venster).

Kwaliteit van de zorg

De ziekenhuizen in Vlaanderen meten de kwaliteit van hun zorg. U kunt op de website Zorgkwaliteit terecht om gemeten resultaten per ziekenhuis te vergelijken(opent in nieuw venster). Let wel, de vergelijking van indicatoren maakt slechts een klein deeltje uit van de kwaliteit van de zorg. Bespreek de informatie die u op de website vindt zeker met uw arts. Hij of zij kan u bijkomende informatie geven, of de meting nuanceren.

Alle ziekenhuizen beschikken ook over een ombudsdienst om klachten over uw behandeling te onderzoeken.