Erkenning aanvragen

Als particulier hebt u een erkenning nodig voor het houden van elke zoogdiersoort die niet op de positieve lijst(opent in nieuw venster) staat. Per diersoort dient u een aparte aanvraag in.

 • Stap 1
 • Stap 2

  Geef in de erkenningsaanvraag

  • een gedetailleerde beschrijving van de huisvesting en de verzorging die u het dier kunt geven.
  • een bibliografie van de gebruikte literatuur met vermelding van de volledige referenties.

  Laat met uw aanvraagdossier zien dat u goed op de hoogte bent van de levensgewoonten en behoeften van de diersoort die u wilt houden.

 • Stap 3

  Schrijf 60 euro over naar rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Departement Omgeving. En vermeld daarbij ‘Positieve lijst’.

 • Stap 4

  Stuur de erkenningsaanvraag samen met het betalingsbewijs naar:

  dierenwelzijn@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

  Of via post naar:
  Departement Omgeving
  Dienst Dierenwelzijn
  Koning Albert II-laan 20, bus 8
  1000 Brussel

Beslissingstermijn

Elke aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de Dierentuinencommissie. Daarna wordt het dossier voorgelegd aan de minister. U krijgt een bericht over de beslissing binnen de 6 maanden nadat uw erkenningsaanvraag werd ontvangen.