Gedaan met laden. U bevindt zich op: EVC-trajecten

EVC-trajecten

Hebt u uw vak al doende geleerd? Hebt u als vrijwilliger gewerkt? Hebt u een opleiding gevolgd, zonder dat u daar een officieel certificaat voor gekregen hebt? Voor bepaalde beroepen kunt u uw ervaring laten erkennen. Zo toont u zwart op wit aan dat u uw vak onder de knie hebt.

Voorwaarden

U kunt voor een welomschreven lijst van beroepen uw ervaring laten erkennen door een EVC-traject te volgen, zodat u die ervaring kunt aantonen bij uw huidige of nieuwe werkgever. EVC staat voor ‘Erkennen van Verworven Competenties’.

Je hebt de ‘beroepskwalificerende EVC-trajecten’ en de ‘ervaringsbewijzen’.

Als u werkzoekende bent, kunt u op de webpagina van VDAB zien voor welke beroepen u uw ervaring kunt laten erkennen(opent in nieuw venster) en wat u daarvoor moet kennen en kunnen.

Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om uw ervaring te verzilveren:

Procedure

Een EVC-traject houdt in dat u, nadat u uitgenodigd bent voor een inschattingsgesprek, deelneemt aan een praktische proef. Tijdens de proef gaat de beoordelaar na of u over de vereiste competenties beschikt om het beroep uit te oefenen.

Slaagt u voor de proef, dan krijgt u een officieel bewijs. Bij een beroepskwalificerend EVC-traject verkrijgt u zelfs een beroepskwalificatie die identiek, en dus evenveel waard is als een beroepskwalificatie die behaald is via het volgen van een opleiding bij een erkende opleider of onderwijsinstelling.

Kosten

Bent u ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende? Dan zijn de trajecten die op de VDAB-website vermeld worden, gratis.

Hebt u werk? Dan kost het traject 100 of 120 euro, naargelang van het beroep dat u kiest. U kunt betalen met opleidingscheques. En als uw werkgever ermee instemt, kunt u op de dag van de proef Vlaams opleidingsverlof nemen.

Veelgestelde vragen