Gedaan met laden. U bevindt zich op: Goederenvervoer met fietsaanhangwagens: proefproject

Goederenvervoer met fietsaanhangwagens: proefproject

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid heeft een nieuw proefproject gestart waarbij bedrijven en ondernemingen een vergunning kunnen aanvragen om gedurende 2 jaar met een fietsaanhangwagen te rijden die breder is dan 1 meter. Ontdek op deze pagina hoe u dat doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Voorwaarden

 • Het proefproject is enkel voor fietsen met trapondersteuning tot maximaal 25 km/uur en met een vermogen tot 250 W (0,25 kilowatt). Speedpedelecs komen dus niet in aanmerking.

 • De fiets mag slechts één fietsaanhangwagen hebben.

 • U bent als bestuurder minstens 16 jaar oud.

 • De aanhangwagen is breder dan 1 meter en smaller dan 1.2 meter.

 • De fietsaanhangwagen is uitgerust met een voldoende doelmatige reminrichting. Het remsysteem treedt automatisch in werking wanneer u remt.

 • De fietsaanhangwagen is gekoppeld aan de fiets met een aangepaste koppeling, afgestemd op de massa van de aanhangwagen in beladen toestand.

 • De fietsaanhangwagen voert altijd een zijdelingse signalisatie uit, bestaande uit een witte reflecterende strook over de gehele lengte van de fietsaanhangwagen.

 • De aanhangwagen is vergund.

Plaats op de weg en routes

Op wegen met een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur kunt u als bestuurder kiezen voor het fietspad of de rijbaan. Op wegen met een snelheidsbeperking boven de 50 kilometer per uur is het fietspad verplicht.

U mag laden en lossen op parkeerzones.

Er zijn geen beperkingen voor de route die u wil afleggen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om vooraf het traject of de route te verkennen om de veiligheid te verzekeren voor uzelf en andere weggebruikers, en om mogelijke schade aan de openbare weg te voorkomen.

Lading

U mag de volgende ladingen niet vervoeren:

 • gevaarlijke goederen, vermeld in het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.)

 • een lading met delen die in de breedte uitsteken.

Een vergunning aanvragen

 • Stap 1

  Vul het online formulier in

  Om met een fietsaanhangwagen met een breedte van meer dan 1 meter te rijden, moet u een vergunning aanvragen. Daarvoor moet u dit digitaal formulier invullen(opent in nieuw venster). Uw vergunning is 2 jaar geldig.

 • Stap 2

  Beoordeling van uw aanvraag

  Als uw vergunningsaanvraag wordt goedgekeurd, zal het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de vergunning uiterlijk binnen 10 werkdagen na uw aanvraag afleveren.

  Als uw aanvraag wordt afgekeurd, wordt u binnen 10 werkdagen na uw aanvraag op de hoogte gebracht door de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het departement.

 • Stap 3

  Uw fietsaanhangwagen aanmelden

  Zodra u uw vergunning gekregen hebt, moet u uw fietsaanhangwagen verplicht aanmelden(opent in nieuw venster).

Uw vergunning verliezen

Uw vergunning kan ingetrokken worden wanneer u:

 • onjuiste informatie bezorgd hebt over gegevens die noodzakelijk zijn om een vergunning te krijgen

 • niet meer voldoet aan een van de voorwaarden die vereist zijn om een vergunning te krijgen

 • de informatie niet binnen de vooropgestelde termijn meedeelt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 • misbruik maakt van uw vergunning.

Evaluatie

Als vergunninghouder verbindt u zich ertoe om tijdens de vergunningsperiode van 2 jaar:

 • elk ongeval of elk proces-verbaal te melden aan de evaluatiecommissie, uiterlijk voor het einde van de werkdag na het ongeval of de ontvangst van het proces-verbaal, en alle relevante documenten daarover geanonimiseerd ter beschikking te stellen aan de evaluatiecommissie.

 • de volgende gegevens te verzamelen gedurende een periode van minimaal 1 maand, die ten vroegste 10 werkdagen na de vraag van de evaluatiecommissie begint, en die aan te leveren binnen 10 werkdagen na die periode:

  • de plaatsen waar u hebt gereden

  • het aantal uitgevoerde ritten

  • de positie op de rijweg

  • de aard van de lading

  • eventuele problemen met weginfrastructuur.

U wordt via mail op de hoogte worden gebracht wanneer u die gegevens moet bijhouden en doorsturen.


Fietsaanhangwagens