Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fietsvergoeding

Fietsvergoeding

Verplaatst u zich van uw woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk met de fiets? Dan kunt u misschien van uw werkgever een fietsvergoeding krijgen. Met de fietsvergoeding wil men het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen stimuleren.

Voorwaarden

  • De fietsvergoeding is een gunst van de werkgever aan de werknemer. De werkgever is niet verplicht ze toe te kennen.
  • De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen
    • als ze specifiek en uitdrukkelijk wordt toegekend voor effectieve verplaatsingen met de fiets: de fietsvergoeding moet op basis van het aantal afgelegde kilometers toegekend worden
    • tot een bedrag van 0,25 euro per kilometer (aanslagjaar 2023)
      Wordt meer dan 0,25 euro toegekend, dan moet de werknemer het bedrag boven de 0,25 euro aangeven in zijn belastingaangifte. Werkgever en werknemer zullen socialezekerheidsbijdragen betalen voor het deel boven de 0,25 euro.

Financieel voordeel

De werkgever mag zelf het bedrag van de fietsvergoeding bepalen. Hij kan ook een maximumbedrag opleggen (bv. 0,25 euro per kilometer met een maximum van 50 euro per maand) of bepalen dat de vergoeding enkel voor de heen- of de terugreis geldt.

Veelgestelde vragen