Gedaan met laden. U bevindt zich op: Na het Subsidieregister nu ook het Participatieregister! Financiën en Begroting

Na het Subsidieregister nu ook het Participatieregister!

Blogbericht
2 mei 2024

Het participatieregister brengt op een transparante manier de participaties in kaart die de rechtspersoon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bezat op 31 december 2023 (uitgezonderd de participaties in de sociale huisvestingsmaatschappijen). Het participatieregister wordt jaarlijks bij de opmaak van de jaarrekening geactualiseerd.

Wat is een participatie?

Een participatie of deelneming is het maatschappelijke recht dat in andere vennootschappen wordt aangehouden om met deze laatste een duurzame band te scheppen, wanneer de bezitter medezeggingschap verkrijgt in die andere vennootschappen (KB 8/10/76).