Gedaan met laden. U bevindt zich op: Begroting Financiën en Begroting

Begroting

Jaarlijks raamt de Vlaamse Regering de te verwachten ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse overheid in de begroting en legt die ter goedkeuring voor aan het Vlaams Parlement. De begroting bestaat onder andere uit een middelen- en uitgavendecreet en bijhorende toelichtingen.