Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving Financiën en Begroting

Regelgeving

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën en het bijhorende uitvoeringsbesluit Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën vormen samen het fundament voor het Vlaamse budgettaire en financiële beleid. Je vindt hier ook meer info over de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen, de handleiding voor de boekhoudregels en de omzendbrieven eindejaarsverrichtingen.