De lokale besturen ontvangen van de Vlaamse overheid algemene werkingssubsidies en specifieke subsidies.

Aan algemene werkingssubsidies zijn geen voorwaarden gekoppeld en lokale besturen moeten geen verantwoording afleggen over de besteding ervan. De belangrijkste algemene werkingssubsidie voor de gemeenten is het Gemeentefonds. Dat fonds zorgt voor de basisfinanciering van de gemeenten. Zij beslissen autonoom waarvoor deze middelen worden aangewend: hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Het vroegere Stedenfonds is geïntegreerd in het Gemeentefonds.

Specifieke subsidies dienen voor welbepaalde doelen of opdrachten. De lokale besturen leggen wel verantwoording af over de besteding van de subsidie en de subsidieverstrekker voert er controle op uit. Het gaat bijvoorbeeld om project-, werkings- of investeringssubsidies.