Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gelijke kansen in Vlaanderen

Gelijke kansen in Vlaanderen

Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen richt zich op het bestrijden van ongelijke kansen die veroorzaakt worden door gender, seksuele identiteit en een gebrek aan fysieke toegankelijkheid.

De Vlaamse Overheid is uiteraard ook bekommerd om andere kansengroepen. Zo voert ze ook een inburgeringsbeleid, een jongerenbeleid, een seniorenbeleid, … binnen de bevoegdheden van de Vlaamse regering. Er is ook een intern gelijkekansen- en diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid, met betrekking tot personeel en aanwervingen.

Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen wordt voorbereid, gecoördineerd en geëvalueerd door de Cel Gelijke Kansen. Op de website Vlaanderen.be/samenleven(opent in nieuw venster) vindt u alle nuttige informatie over wat deze cel allemaal kan doen voor verschillende specifieke doelgroepen.

Ook op federaal niveau is er een gelijkekansenbeleid. Zaken als adoptierecht of naamgeving vallen onder de federale bevoegdheden. Vlaamse ministers kunnen enkel aandringen op goede beleidsinitiatieven voor die bevoegdheden, maar hebben geen beslissingsrecht.