De gemeenteraad is bevoegd om de gemeentelijke opcentiemen en de aanvullende belasting op de personenbelasting te bepalen. De gemeente gebruikt deze jaarlijkse belastinginkomsten voor onder meer het voorzien van gemeentelijke diensten (huisvuilophaling, sociale dienstverlening, ...), het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur (wegen, zwembad, gemeentezalen, ...).

Voor een overzicht van de geldende heffingen en taksen in uw gemeente wendt u zich het best tot de financiële dienst van uw gemeente.

De basisregels voor de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure zijn geregeld bij decreet. Dat decreet en andere nuttige informatie over lokale fiscaliteit vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Veelgestelde vragen