Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hinder in kaart - vernieuwd Kaarttoepassingen

Hinder in kaart - vernieuwd

In de loop van 2023 werd de Geopunt-kaarttoepassing Hinder in kaart (HIK) vernieuwd. Naast een modernisering van de gebruikersomgeving werd er uiteraard ook aan de onderliggende technologie gesleuteld. De belangrijkste aanpassing is de overgang naar het vernieuwde model van GIPOD, dat ervoor zorgt dat hinder en de innames die hinder veroorzaken nu apart te visualiseren zijn. Een andere belangrijke vernieuwing is dat er nu achter de schermen gebruikt gemaakt wordt van OGC API features.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de wijzigingen, termen en vernieuwde schermen.

Enkele belangrijke termen

De bron van de informatie die wordt getoond in de kaarttoepassing Hinder in kaart is het Generiek informatieplatform openbaar domein (GIPOD). De termen die HIK gebruikt volgen dus de evolutie vanj het GIPOD-datamodel. We lichten de belangrijkste termen kort toe:

 • Een Inname is een geplande activiteit waardoor tijdelijk een bepaalde zone van het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt ingenomen voor de realisatie van Grondwerken, Werken of Evenementen. Als verzamelnaam voor deze Innames wordt in de kaarttoepassing de term Oorzaak gebruikt.
 • Hinder is de term voor de gevolgen van een Inname voor de normale mobiliteit van een bepaalde doelgroep waarbij aangegeven wordt op welke plaats deze gevolgen zich bevinden en voor welke doelgroep.

Aan de slag met de kaarttoepassing Hinder in kaart

Verder op deze pagina vindt u basisinformatie over Hinder in kaart.

Meer info over de toepassing kan u hier vinden:

Overzicht van de wijzigingen

 • De vernieuwde kaarttoepassing werkt met de vernieuwde GIPOD service. Daardoor zijn Hinder en de Oorzaak ervan (innames) apart te visualiseren en te bevragen. Ook zijn de types innames anders ingedeeld.

 • U kan vanuit hinderdetails doorklikken naar de oorzaak ervan of omgekeerd, vanuit een oorzaak de bijhorende hinder opvragen, wanneer deze publiek beschikbaar zijn.

 • U kan de hinder opvragen die voor u van toepassing is: als voetganger, als fietser of als gemotoriseerd verkeer

 • De oorzaken zijn nu aangepast aan de nieuwe types in GIPOD, nl. evenementen, grondwerken en werken.
  Voor elk type kan u verfijnd zoeken op subtypes.
  Zoeken op beheerder, provincie of gemeente is niet meer mogelijk.

 • Om het gebruik van de kaarttoepassing vlot te houden, wordt de data pas zichtbaar na inzoomen van de kaart en kan ze geraadpleegd worden voor de huidige dag t.e.m. de volgende 30 dagen

Het rechterpaneel verkennen - hinder

Wanneer u in de kaarttoepassing voldoende inzoomt, wordt het rechterpaneel geactiveerd, en kan u volgende onderdelen zien:

#Betekenis
1

Hinderopties voor Voetgangers:

 • Met de schuifschakelaar ingeschakeld wordt hinder voor voetgangers getoond.
 • Kies Beperkte doorgang en of Geen doorgang om de resultaten te verfijnen.
2

Hinderopties voor Fietsers:

 • Met de schuifschakelaar ingeschakeld wordt hinder voor fietsers getoond.
 • Kies enkel Beperkte doorgang en of Geen doorgang om de resultaten te verfijnen.
3

Hinderopties voor Gemotoriseerd verkeer:

 • Met de schuifschakelaar ingeschakeld wordt hinder voor gemotoriseerd verkeer getoond.
 • Soort:
  • Alle: toont hinder voor alle gemoriseerd verkeer
  • Hulpdienst: toont alleen hinder voor hulpdiensten
  • Openbaar vervoer: toont alleen hinder voor openbaar vervoer
 • Kies Beperkte doorgang en of Geen doorgang om de resultaten te verfijnen.
4

Verfijn in functie van hoogte, breedte of gewicht. Bij het aanvinken kan u zelf specifiëren:

 • Hoogtebeperking: geef de maximumhoogte in in meter (waarde tussen 1 en 5).
 • Breedtebeperking: geef de maximumbreedte in in meter (waarde tussen 1 en 5).
 • Gewichtsbeperking: kies tussen:
  • +3,5 ton verboden
  • +7,5 ton verboden
5Aangevinkt toont dit hinder op plaatsen waar handelaars moeilijk bereikbaar zijn.

Het rechterpaneel verkennen - periode

Standaard toont HIK hinder of oorzaken voor de volgende 30 dagen. Door te klikken op de knop Volgende 30 dagen klappen extra mogelijkheden open om de periode aan te passen:

 1. Knoppen voor Vandaag, Morgen, Volgende 30 dagen.
 2. Door op het kalender-icoon te klikken kan u zelf een specifieke periode selecteren binnen de volgende 30 dagen.

Het rechterpaneel verkennen - oorzaken

Bij het filteren op oorzaken kan u zowel op het hoogste niveau de hoofdfilter voor Evenementen, Grondwerken of Werken aan- of uitzetten. Om nog specifieker te filteren kan u deze ook openklikken en op het lagere niveau oorzaken selecteren:

1. Evenementen2. Grondwerken3. Werken
 • Ambulante handel
 • Betoging
 • Feest/Kermis
 • Markt
 • Opname TV/Film
 • Reclame
 • Speelstraat
 • Sport
 • Terras
 • Uitstalling
 • Andere
 • Kunstwerk
 • Nutswerken
 • Riolering
 • Spoorwerken
 • Wegeniswerken
 • Andere
 • Container
 • Hoogtewerker
 • Stelling
 • Werfkeet
 • (Werf)kraan
 • (Verhuis)lift/levering
 • Kunstwerk
 • Nutswerken
 • Riolering
 • Spoorwerken
 • Wegeniswerken
 • Andere