Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update Gebieden met recht van voorkoop, Ruimtelijke ordening Nieuws

Update Gebieden met recht van voorkoop, Ruimtelijke ordening

Productupdate
19 september 2023

Dataset ‘Gebieden met recht van voorkoop, Ruimtelijke ordening, 2023.04’ is nu beschikbaar.

Deze dataset geeft een overzicht van gebieden in Vlaanderen, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing is (of van toepassing is geweest), voortvloeiend uit artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (van kracht vanaf 1 september 2009), ingevolge de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De dataset is qua inhoud beperkt tot de ‘Gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke ordening’ voortvloeiend uit Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; uit de Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen gelegen in de Provincies West- en Oost-Vlaanderen; én uit de Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gelegen in alle gemeenten gelegen binnen Provincie West-Vlaanderen en binnen Provincie Oost-Vlaanderen én de gemeenten Stabroek, Opwijk, Mol, Diepenbeek en Beverlo en steden Aalst, Antwerpen, Leuven en Sint-Niklaas.

Overige Ruimtelijke uitvoeringsplannen van Provinciaal en Gemeentelijk niveau worden hier voorlopig nog niet opgenomen voor de Provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, noch voor hun onderliggende Gemeenten.

Meer informatie is te vinden in de Datavindplaats-catalogus.(opent in nieuw venster)

Wat is nieuw?

Update van de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke RUP’s in Vlaanderen.

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS RVV Afbakeningen(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS Gebieden met recht van voorkoop(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Gebieden met recht van voorkoop.(opent in nieuw venster)

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum.(opent in nieuw venster)

Downloaden

De data wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) onder de categorie ‘Planning, kadaster’ gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile

Gebruiksvoorwaarden

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten. (opent in nieuw venster)