Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geregeld personenvervoer toegankelijk voor iedereen

Geregeld personenvervoer toegankelijk voor iedereen

Definitie

Geregeld vervoer is stads- of streekvervoer van personen met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij reizigers op- en afstappen aan vooraf bepaalde haltes. Dit vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de eventuele verplichting om de reis te boeken.

Wanneer dit geregeld vervoer niet voor iedereen toegankelijk is (en dus enkel voor een bepaalde categorie van reizigers) spreekt men van een bijzondere vorm van geregeld vervoer.

(Niet-)grensoverschrijdend en internationaal geregeld vervoer

Voor geregeld vervoer kan een onderscheid gemaakt worden tussen volgende drie situaties :

 • Stap 1

  Situatie 1 - Niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer

  Voor het niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer in Vlaanderen is De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn tot en met 2030 aangeduid als interne exploitant voor de lijnen van het kernnet en het aanvullend net.

  Voor het netwerk Vervoer op Maat stellen de 15 Vlaamse vervoerregio’s zelf exploitanten aan.

  Daarnaast kunnen private ondernemingen voorstellen doen om voor eigen rekening diensten van geregeld vervoer uit te voeren.

  Wil u een vergunning aanvragen voor diensten van geregeld vervoer, naast het netwerk dat aan De Lijn is toegewezen? Vraag dan een vergunning geregeld vervoer aan. De behandeltermijn is (maximum) 2 maanden.

 • Stap 2

  Situatie 2 - Grensoverschrijdend geregeld vervoer

  ‘Grensoverschrijdend’ geregeld vervoer is het stads- en streekvervoer binnen het grensgebied van 25 km in rechte lijn gemeten vanaf de landsgrenzen (dit wil zeggen, maximaal 25 km enkel of 50 km heen en terug, zie tekening). Net als bij het niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer is ook het Vlaamse Gewest bevoegd voor grensoverschrijdend geregeld vervoer. Als men dit vervoer wil organiseren in Vlaanderen, moet er een vergunning worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid.

  Merk op dat deze 25 km-grens niet geldt voor de gewestgrenzen: van zodra deze overschreden worden gelden de ter zake afgesloten Samenwerkingsakkoorden met het Waalse Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Stap 3

  Situatie 3 - Internationaal geregeld vervoer

  Dit vervoer reikt verder dan 25 kilometer over de landsgrens en valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Om dit type vervoer te kunnen verzorgen moet een vergunning(opent in nieuw venster) aangevraagd worden bij de federale overheid Mobiliteit en Vervoer.

  Als u reeds beschikt over een vergunning voor de toegang tot het beroep, kunt u ook een communautaire vergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Welke soorten voertuigen?

Voor grensoverschrijdend en niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer is het aantal zitplaatsen in het voertuig niet van belang. Dit zorgt ervoor dat ook belbussen, buurtbussen, taxi’s die in opdracht van De Lijn rijden, … onder bovengenoemde regelgeving valt.

Wat betreft het internationaal geregeld vervoer geldt dat dit vervoer alleen mag uitgevoerd worden met autobussen of autocars (dit wil zeggen, meer dan 9 personen, inclusief de bestuurder).