Teletolk voor doven of slechthorenden

Hoe verplaatst u snel uw afspraak bij de tandarts als u doof of slechthorend bent? En hoe reserveert u een plaatsje in een restaurant? Teletolk biedt wie doof of slechthorend is een eenvoudig communicatiemiddel om praktische zaken te regelen met horende personen.

Een toelichting in de Vlaamse Gebarentaal kunt u hier bekijken.

Waarvoor kunt u terecht bij Teletolk?

Via een teletolk kunt u gesprekken voor persoonlijke doeleinden voeren zoals:

  • afspraken maken met bijvoorbeeld arts of kapper
  • vragen om informatie bij een overheid of organisatie.

Het gesprek heeft een persoonlijk karakter. De Teletolk die voor u optreedt, heeft zwijgplicht.

U kunt Teletolk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Teletolk kan gesprekken met commerciële doelen weigeren of stopzetten. Dat geldt ook voor nummers van betaallijnen (zoals 0906 en 0909).

Het is niet mogelijk om een persoon in het buitenland te contacteren.

Teletolk is een dienstverlening van de Vlaamse overheid en biedt geen garantie in anderstalige ondersteuning.

Hebt u een informatievraag aan de overheid, maar weet u niet bij wie u terecht kunt? Stel uw vraag via het contactformulier aan 1700 of start een chatsessie op VLAANDEREN.be.

Hebt u dringende hulp nodig van brandweer, ambulance of politie? Dan kunt u ook gebruik maken van de app 112 BE. Met die app kunt u via berichten met de noodcentrale communiceren.

Instructievideo voor Teletolk

Een toelichting in de Vlaamse Gebarentaal kunt u hier bekijken

Als mijn kind ziek is en ik de school tijdig wil verwittigen, is het gemakkelijk dat ik een beroep kan doen op een teletolk bij zo'n onverwachte situatie.

Een gebruiker van Teletolk

Voor mij is de grootste troef van teletolk de ruime bereikbaarheid: van 8 tot 19 uur én op zaterdag. Dat geeft mij ruim de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer ik gebruik wil maken van de dienstverlening.

Een gebruiker van Teletolk

Hoe werkt het?

Een teletolksessie is een geschreven dialoog via het internet.

  • U tikt uw vraag in.
  • Een teletolk leest uw vraag voor aan de persoon waarmee u in contact wil komen.
  • U ziet op uw computerscherm telkens uw vraag en het antwoord van uw contactpersoon.

Om een Teletolksessie op te starten klikt u op de knop Start een tolksessie.

Teletolk is bereikbaar elke werkdag tussen 8 en 19 uur. Op zaterdag is Teletolk bereikbaar van 10 tot 18 uur.

U kunt een teletolksessie voeren zonder tijdsbeperking. Om voldoende bereikbaarheid te garanderen vragen wij u het gesprek na 30 minuten af te ronden.

Contact

Hebt u een technisch probleem of een opmerking over Teletolk? Geef ons zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u nog beter helpen.

Teletolk

Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Teletolk
Havenlaan 88 bus 30
1000 Brussel
België
E-mail
Website