Doven en slechthorenden kunnen, onder bepaalde voorwaarden, beroep doen op een door de overheid betaalde tolk.

Dit gebeurt onder meer via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB). Het CAB staat in voor de praktische coördinatie van de tolkenwerking in Vlaanderen. U kunt er ook aankloppen bij klachten of voor bemiddeling in geschillen met het VAPH of de VDAB.

Voor algemene informatie over tolken en gebarentaal kunt u ook contact opnemen met de overkoepelende Federatie van Vlaamse Dovenorganisatie vzw (FEVLADO).

Om als dove of slechthorende praktische zaken af te handelen met horende mensen, kunt u online een tolksessie aanvragen via Teletolk.