Gedaan met laden. U bevindt zich op: Psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) biedt begeleiding en verzorging aan personen met psychische problemen van wie de toestand is gestabiliseerd. Zij hebben dus geen nood meer aan een opname in het ziekenhuis, maar kunnen niet zelfstandig leven. Het psychiatrisch verzorgingstehuis biedt een vervangende woonvorm.

In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven twee types van bewoners:

  • personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis
  • personen met een mentale handicap.

Voor veel bewoners is het psychiatrisch verzorgingstehuis hun definitieve verblijfplaats. Een minderheid kan nog overstappen naar beschut wonen. Soms moeten bewoners, als hun ziektetoestand verslechtert, opnieuw opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis.

Een erkend psychiatrisch verzorgingstehuis vinden
Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u de contactgegevens van erkende psychiatrische verzorgingstehuizen(opent in nieuw venster).

Een klacht indienen

Lees deze pagina in: