Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Iedereen die in zijn thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Deze dienst stuurt dan iemand thuis langs voor ondersteuning op het vlak van gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Wie hulp vraagt aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, krijgt een medewerker (een begeleidend personeelslid) thuis op bezoek voor een sociaal onderzoek. Tijdens zo’n onderzoek zal de medewerker volgende zaken overlopen:

  • de zorgbehoefte
  • de familiale en sociale situatie
  • de woonsituatie (type woning, aanwezigheid sanitaire voorzieningen, huisdieren, ...)
  • de hulp van een mantelzorger of een professionele hulpverlener.

Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker van de dienst dan welke hulp en hoeveel hulp juist nodig is. Het onderzoek wordt elk jaar herhaald, zodat de hulpverlening mee evolueert naarmate er meer of minder hulp nodig is.

Welke hulp?

Een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kan u thuis helpen met:

  • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, ...)
  • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, ...)
  • de schoonmaak van uw huis (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, ...)
  • soms ook oppas
  • soms ook hulp bij karweitjes.

Bedrag

U betaalt een gebruikersbijdrage per uur gezinszorg. Alle diensten zijn verplicht om voor de bepaling van die bijdrage hetzelfde berekeningssysteem toe te passen.

Ook voor aanvullende thuiszorg betaalt u een gebruikersbijdrage per uur. Hier is echter geen algemeen geldend berekeningssysteem: elke dienst bepaalt zelf hoe hij de bijdrage berekent. De diensten moeten bij de bepaling van die bijdrage minimaal rekening houden met het inkomen en de gezinssamenstelling.