Welke hulp?

De regionale dienstencentra hebben verschillende kernopdrachten:

  • Regionale dienstencentra bieden informatie en vorming aan via groepsactiviteiten. Die activiteiten zijn bedoeld voor ouderen zelf, voor mantelzorgers of voor vrijwilligers.
  • U kunt er terecht voor informatie en advies over allerlei materiële en immateriële hulpmiddelen (o.a. ondersteunende technologie, woningaanpassing, personenalarmsystemen, …). Het is ook de bedoeling dat de dienstencentra deze dienstverlening binnen het bereik van hun gebruikers brengen.
  • Regionale dienstencentra organiseren het overleg tussen de verschillende zorgverleners (bv. huisarts, kinesist, thuisverpleger ...) over een individuele patiënt.