Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dementie

Dementie

In Vlaanderen kampen naar schatting 100.000 mensen met dementie. En de aandoening zal de komende jaren meer en meer mensen treffen. 

Dementie herkennen

Er bestaan verschillende vormen van dementie. In alle vormen gaat dementie gepaard met een langzame aftakeling van de hersenen. Dit proces neemt verschillende jaren in beslag en verloopt met horten en stoten. Soms lijkt er niets aan de hand. Op andere momenten is de verwarring totaal.

Vaak is de zieke in het begin onverschillig, besluiteloos en in zichzelf gekeerd. Later is de zieke erg vergeetachtig en vindt hij de weg niet meer op bekende plaatsen. Ten slotte kan iemand met dementie volledig afhankelijk worden van anderen, zelfs voor de alledaagse activiteiten zoals zichzelf aankleden en eten.

Hulp zoeken bij dementie

In Vlaanderen zijn er 9 regionale expertisecentra dementie aan het werk. U kunt bij zo'n expertisecentrum terecht met vragen over dementie en over zorgverlening voor dementie. De expertisecentra bieden hulp, ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie. Aan personen uit de directe omgeving geven ze vorming en advies. Zij organiseren ook praatcafés. Familieleden van personen met dementie hebben niet alleen vragen, maar hebben soms ook nood aan een luisterend oor en steun.

De centra volgen de internationale ontwikkelingen over dementie op en maken informatiepakketten en vormingspakketten. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen organiseert bovendien het overleg met de Vlaamse actoren in de ouderenzorg.

Op dementie.be vindt u meer info en de adressen van de 9 regionale expertisecentra(opent in nieuw venster).