Sommige gezondheidszorgen worden gedeeltelijk of volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Hoeveel u zelf nog moet betalen hangt af van of de zorgverlener geconventioneerd is of niet.

Geconventioneerd of niet?

De tarieven voor medische verzorging zijn officieel vastgelegd, maar artsen en andere zorgverleners kunnen zelf beslissen of ze die volledig, gedeeltelijk of helemaal niet aanvaarden.

Een geconventioneerde arts
Een arts is geconventioneerd als hij het akkoord tussen ziekenfondsen en mutualiteiten heeft ondertekend. Dat akkoord bepaalt de officiële basishonoraria voor de terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Bij een geconventioneerde arts betaalt u het officiële tarief.

Een niet-geconventioneerde arts
Een niet-geconventioneerde arts hoeft zich niet aan het officiële tarief te houden. Hij kan een supplement vragen bij een consultatie. Hoeveel dat supplement precies mag bedragen, is niet vastgelegd.

Wat krijgt u terugbetaald?
Het onderscheid tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde arts is belangrijk, want het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt, is enkel gebaseerd op het wettelijk vastgelegde tarief. Een supplement dat een niet-geconventioneerde arts aanrekent, wordt niet in rekening genomen voor de terugbetaling.

Hoe kan ik weten of een arts geconventioneerd is?

Elke arts moet zijn patiënten meedelen of hij wel of niet geconventioneerd is, bij voorkeur via een bericht in de wachtkamer. Dit gebeurt echter niet altijd op een duidelijke manier. Bovendien zijn sommige artsen volledig geconventioneerd en anderen maar gedeeltelijk. Zij passen de tarieven van het RIZIV alleen toe op sommige dagen en tijdstippen, bv. bij een raadpleging in het ziekenhuis, maar bepalen hun tarieven op andere momenten zelf, bv. bij een huisbezoek.

Om onaangename verrassingen op uw factuur te vermijden, informeert u best op voorhand of uw zorgverlener geconventioneerd is of niet. Dit kunt u doen bij de zorgverlener zelf, bij uw ziekenfonds, of via de zoekmodule ((opent in nieuw venster)) van het RIZIV.

Tarieven en vergoedingen

Wilt u weten wat de officële tarieven zijn van de verschillende zorgverstrekkers en wat u daarvan krijgt terugbetaald? Dan kunt het best uw ziekenfonds contacteren.

Veelgestelde vragen