Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoeveel kost een doktersbezoek?

Hoeveel kost een doktersbezoek?

Sommige gezondheidszorgen worden gedeeltelijk of volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Hoeveel u zelf nog moet betalen hangt af van of de zorgverlener geconventioneerd is of niet.

Geconventioneerd of niet?

De tarieven voor medische verzorging zijn officieel vastgelegd in een akkoord met de ziekenfondsen. Zorgverleners die het akkoord aanvaarden, respecteren de vastgelegde tarieven. Artsen en andere zorgverleners kunnen zelf beslissen of ze die volledig, gedeeltelijk of helemaal niet aanvaarden.

Een geconventioneerde arts heeft het akkoord met de ziekenfondsen ondertekend. Bij een geconventioneerde arts betaalt u het officiële tarief.

Een gedeeltelijk geconventioneerde arts past de vastgelegde tarieven alleen toe op sommige dagen en tijdstippen, bv. bij een raadpleging in het ziekenhuis, maar bepaalt die op andere momenten zelf, bv. bij een huisbezoek.

Een niet-geconventioneerde arts hoeft zich niet aan het officiële tarief te houden. Die kan een supplement vragen bij een consultatie. Hoeveel dat supplement precies mag bedragen, is niet vastgelegd.

Hoe kan ik weten of een arts geconventioneerd is?

Artsen moeten de patiënt meedelen of ze wel of niet geconventioneerd zijn, bij voorkeur via een bericht in de wachtkamer. Dit gebeurt echter niet altijd op een duidelijke manier.

Om onaangename verrassingen op uw factuur te vermijden, informeert u best op voorhand of uw zorgverlener geconventioneerd is of niet. Dit kunt u doen bij de zorgverlener zelf, bij uw ziekenfonds, of via de zoekmodule(opent in nieuw venster) van het RIZIV.

Wat krijgt u terugbetaald?

Het onderscheid tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde arts is belangrijk, want het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt, is enkel gebaseerd op het wettelijk vastgelegde tarief. Een supplement dat een niet-geconventioneerde arts aanrekent, wordt niet in rekening genomen voor de terugbetaling.

Wilt u weten wat de officiële tarieven zijn van de verschillende zorgverstrekkers en wat u daarvan krijgt terugbetaald? Dan kunt het best uw ziekenfonds contacteren.

Veelgestelde vragen