Gedaan met laden. U bevindt zich op: Start en duur van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Start en duur van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wanneer start uw recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden? En hoe lang hebt u er recht op? U leest het op deze pagina.

Start van het zorgbudget bij automatische toekenning

Bij mantel- en thuiszorg start uw recht op een zorgbudget vanaf:

  • de eerste dag van de vierde maand na de datum waarop BelRAI Screener werd afgenomen
  • of de eerste dag van de vierde maand na de begindatum van het attest dat aantoont dat u zorgbehoevend bent.

Bij residentiële zorg start uw recht op het zorgbudget vanaf de eerste dag van de vierde maand na de start van uw verblijf in een woonzorgcentrum.

Start van het zorgbudget bij aanvraag

De startdatum van uw zorgbudget hangt af van de datum op het attest waarmee u aantoont dat u zorgbehoevend bent of verblijft in een woonzorgcentrum.

  • De datum op het attest valt na de aanvraagdatum: het zorgbudget start op de eerste dag van de vierde maand na de aanvraagdatum.
  • De datum op het attest valt voor de aanvraagdatum: het zorgbudget start op de eerste dag van de vijfde maand na de datum op het attest.

Let op: er worden maximaal 6 maanden uitbetaald die voor de aanvraagdatum vallen (ongeacht de datum die op het attest staat).

Start van het zorgbudget bij palliatief forfait

Als u recht hebt op een tegemoetkoming voor palliatieve verzorging (palliatief forfait), hebt u sneller recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dat palliatieve forfait moet toegekend zijn:

  • voor de eerste dag van de vierde maand na de datum van uw aanvraag voor het zorgbudget
  • of voor de eerste dag van de vierde maand na de datum van het attest of verblijf, als die voorafgaan aan uw aanvraag voor het zorgbudget
  • of voor de eerste dag van de vierde maand na de datum van het attest of verblijf, als u uw zorgbudget automatisch krijgt (zonder aanvraag).

De tegemoetkoming voor een palliatief forfait wordt toegekend door uw ziekenfonds:

  • Hebt u een bewijs van die toekenning? Voeg het bij uw aanvraagformulier voor het zorgbudget. U kunt dat bewijs ook later bezorgen aan uw zorgkas.
  • Hebt u geen bewijs? Vraag het aan uw ziekenfonds of geef toestemming aan uw zorgkas op het op te vragen bij uw ziekenfonds.

U hebt dan recht op het zorgbudget vanaf de maand na de datum van uw aanvraag, of vanaf de maand na de datum van het attest of verblijf.

Duur van het zorgbudget

Een zorgbudget voor residentiële zorg loopt voor onbepaalde duur.

Een zorgbudget voor mantel- en thuiszorg loopt minstens 6 maanden. De maximumduur hangt af van het type attest.