Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelstelling Klimaatbestendige Omgeving

Doelstelling

Er zijn vier strategische doelstellingen voor deze Green Deal

De Green Deal Klimaatbestendige omgeving heeft vier strategische doelstellingen:

  • Kennis opbouwen en delen – via een lerend netwerk willen we versneld de praktische principes en handvatten voor klimaatbestendige projecten ontwikkelen, en delen met ontwerpers, inrichters en beheerders.
  • Meer en betere samenwerking – we willen nagaan welke structurele samenwerkingen mogelijk zijn en zetten waar nodig nieuwe partnerschappen op.
  • Goede praktijken opschalen – de opgedane kennis willen we verankeren in publieke leidraden, handleidingen, standaardbestekken en raamovereenkomsten, zodat elk project of plan een klimaatbestendige reflex krijgt ingebouwd.
  • Aandacht geven aan sociaal kwetsbare groepen – we waken erover dat onze initiatieven en maatregelen de sociale onrechtvaardigheid van de klimaatverandering zeker niet verder vergroten.