Gedaan met laden. U bevindt zich op: Green Deal Klimaatbestendige Omgeving: focusgroepen Klimaatbestendige Omgeving

Green Deal Klimaatbestendige Omgeving: focusgroepen

Focusgroepen werken samen aan concrete terreinrealisaties. Vanuit een thematische of methodische focus bundelen we verschillende projecten van de deelnemers. Deelnemers gaan concreet aan de slag om samen tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen, eigen aan het soort project (ruimtelijk schaalniveau, themaspecifiek, …). We verhogen zo het ambitieniveau van elk project dat deelneemt aan deze Green Deal.

Natuurversterkende stedenbouw

Het specifieke doel is om ambitieuze geïntegreerde ruimtelijke projecten op te zetten die bijdragen aan het herstellen van de natuur, ecosystemen en hun ecosysteemdiensten in het bebouwde weefsel en voornamelijk in en rond stads- en dorpskernen.

Trekker: Vibe

Trekker: Vlaamse Milieumaatschappij

Sponssteden

Met de focusgroep sponssteden willen we natte natuur in stedelijke omgevingen inzetten als oplossing voor klimaatrobuuste steden.

Trekker: Natuurpunt

Klimaatbestendige gebouwen

We willen de belangrijkste stakeholders in de bouwsector verzamelen om informatie over klimaatbestendige projecten, innovatieve producten en bestaande kennis op het vlak van klimaatbestendige gebouwen uit te wisselen.

Trekker: Buildwise

Trekker: Embuild Vlaanderen

Klimaatbestendige publieke ruimte

Deze focusgroep heeft als doel de ingrediënten en kritische succesfactoren te identificeren voor het ontwerpen van klimaatbestendige publieke ruimte.

Trekker: Vlaamse Provincies

Trekker: Infopunt Publieke Ruimte

Klimaatbestendige infrastructuur

Het doel van deze Focusgroep is om na te gaan welke infrastructuur dringend klimaatbestendig dient gemaakt te worden en wat mogelijke quick wins hierin zijn.

Trekker: ORI

Trekker: MOW