Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkgroepen Green Deal Klimaatbestendige Omgeving Klimaatbestendige Omgeving

Werkgroepen Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

In werkgroepen pakken we knelpunten, drempels en problemen aan die momenteel de shift naar klimaatbestendigheid en natuurversterking tegenhouden. We overstijgen er de concrete inhoud van projecten binnen deze Green Deal. We vertalen gemeenschappelijke inzichten naar beleidsaanbevelingen, trainingen en vorming, handleidingen, enzovoort. Het zwaartepunt ligt op het proces om tot een klimaatbestendige omgeving te komen.

Werkgroep vorming & opleiding

 • Kennishiaten aanpakken in samenwerking met onderwijsinstellingen
 • Een klimaatadaptatie- en landschapsreflex implementeren in zowel opleidingen als bijscholingen binnen de sector
 • Onderzoeken hoe kennis effectief bij de doelgroep aankomt
 • Nagaan welke fora of formats het best aansluiten bij de leefwereld van de verschillende sectoren

Trekker: Howest

Trekker: Departement Omgeving – Duurzaam educatiepunt

Werkgroep Integrale Samenwerking (met focus op professionals, bedrijven en besturen):

 • Samenwerking binnen projectprocessen stimuleren
 • Onderzoeken hoe meer draagvlak gecreëerd kan worden
 • Een mindset-shift realiseren naar een echte transitie
 • De voordelen van interdisciplinaire samenwerking benadrukken in ontwerpprocessen

Trekker: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)

Werkgroep Beleidsimpact

 • Bestaande instrumenten bijsturen met nieuwe inzichten

Trekker: Bond Beter Leefmilieu

Trekker: Departement Omgeving

Transversale Werkgroep Klimaatrechtvaardigheid

 • Sociale neveneffecten van klimaatbestendige maatregelen onder de aandacht brengen
 • Werken aan randvoorwaarden die door de andere werkgroepen worden bewaakt
 • Een transversale structuur opzetten die het thema in de andere werkgroepen integreert

Trekker: Reset.Vlaanderen