Gedaan met laden. U bevindt zich op: Raamcontracten Het Facilitair Bedrijf Overheidsopdrachten en raamcontracten

Raamcontracten Het Facilitair Bedrijf

Wat is een raamcontract?

Een raamcontract kan je best omschrijven als een contract tussen één of meer aanbestedende overheden en één of meer opdrachtnemers met als doel om gedurende een bepaalde periode de voorwaarden (oa. prijs) over te plaatsen opdrachten vast te leggen.
Raamovereenkomsten kunnen zowel voor werken, leveringen als diensten gesloten worden.

Het Facilitair Bedrijf sluit raamcontracten als aankoopcentrale, waarbij in het bestek bepaald wordt wie van de overeenkomst kan afnemen (toepassingsgebied). Dit verschilt per opdracht.

Waarvoor kan een raamcontract toegepast worden?

Zowel producten als gespecialiseerde vormen van dienstverlening kunnen via een raamcontract afgenomen worden. Een raamcontract houdt dus in dat een zekere vorm van standaardisatie mogelijk is op vlak van proces en realisatie, wat op zijn beurt dus betekent dat een raamcontract niet toepasbaar is voor elke behoefte.

Binnen de context van een raamcontract kunnen prestaties op maat gedefinieerd worden, maar deze mogen slechts uitzonderlijk voorkomen.
Uit ervaring kan Het Facilitair Bedrijf stellen dat voor elk hernieuwd raamcontract getracht wordt om minstens de scope van het vorige raamcontract omvat, en dus eigenlijk een verbetering van zijn voorganger is, vaak met verhoogde vermoedelijke hoeveelheden.

Hoe werkt een raamcontract?

Een raamcontract is een open constructie voor de deelnemende overheden: men is niet verplicht om vanaf de eerste dag na sluiting over te gaan tot bestellingen. Door de generieke aard en door de lange duur is het mogelijk om lopende contracten uit te doen zonder risico op verbrekingsvergoeding.
Het is evenmin een exclusieve overeenkomst: je behoudt steeds het recht om aparte overheidsopdrachten te organiseren.

Een raamcontract ontslaat de gebruiker dus niet van de noodzaak om een studie uit te voeren. De gebruiker dient evenwel geen tijd meer te spenderen aan de volledige administratieve afhandeling van een overheidsopdracht.

Als je van een raamcontract wenst af te nemen, is het belangrijk om eerst te onderzoeken of je entiteit opgenomen is in het toepassingsgebied. Dit wordt in het begin van het bestek vermeld.
Als je tot het toepassingsgebied behoort, kan je afnemen van het contract. In de meeste gevallen kan je rechtstreeks contact opnemen met de opdrachtnemer. Dit wordt vermeld bij elk contract.

Voor sommige raamcontracten wordt er gewerkt met minicompetitie.

De uitvoering van de opdracht is, per contract, gekoppeld aan bepaalde uitvoeringstermijnen. Soms liggen deze termijnen vast, soms staat vermeld dat voor elke deelopdracht een aparte uitvoeringstermijn wordt bepaald.

Welke raamcontracten worden opengesteld voor entiteiten buiten de Vlaamse overheid?

Zoals hierboven reeds vermeld, wordt voor elk raamcontract een toepassingsgebied bepaald. Hiervoor wordt een richtinggevend beslissingskader gehanteerd waarbij juridische, opportuniteits- en praktische overwegingen worden gemaakt.

Overzicht van alle raamcontracten van Het Facilitair Bedrijf(opent in nieuw venster). Na inloggen zie je de fiches van de contracten waarvan je kan afnemen.

Om te kunnen inloggen moet je beschikken over de juiste rechten in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Hiervoor kan je terecht bij je lokale beheerder.