Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belgische regelgeving Regelgeving

Belgische regelgeving

Op 30 juni 2017 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De wet en de koninklijke besluiten gelden voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is).

Opdrachten die je eerder hebt bekendgemaakt of waarvoor je de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige wet of koninklijke besluiten plaatsing. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van deze regelgeving niets.

Afhankelijk van wanneer je de opdracht hebt bekendgemaakt of je de uitnodiging hebt verstuurd om een offerte in te dienen, geldt er dus een ander basiskader:

  • vanaf 30 juni 2017: je overheidsopdracht valt volledig onder het basiskader van de huidige regelgeving overheidsopdrachten
  • vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017: je overheidsopdracht valt volledig onder het basiskader 2013-2017
  • vóór 1 juli 2013: de uitvoering van je opdracht valt onder het basiskader 1997-2013

Op 30 juni 2017 zijn daarnaast ook de wet betreffende de concessieovereenkomsten en het bijhorende koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels in werking getreden. Deze wet geldt voor de concessieovereenkomsten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is). Dit koninklijk besluit geldt vanaf 30 juni 2017 voor deze concessies.

Kijk aandachtig na welke regelgeving van toepassing is op jouw opdracht en raadpleeg hieronder het gepaste kader.