Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten Overheidsopdrachten en raamcontracten

Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten

Het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten is een platform waar de Vlaamse overheid, de lokale en provinciale besturen, bepaalde bedrijfssectoren en de academische wereld kennis en ervaring inzake overheidsopdrachten delen en streven naar praktisch werkbare oplossingen voor de verschillende problematieken inzake overheidsopdrachten. Het Facillitair Bedrijf verzorgt het secretariaat van dit samenwerkingsforum.

Oprichting

De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2012 beslist tot de oprichting van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten.

Doelstelling

Het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten is een platform waarbij het delen van kennis en ervaring inzake overheidsopdrachten centraal staat. Het doel is om door middel van werkgroepen te streven naar praktisch werkbare oplossingen voor verschillende problematieken met betrekking tot overheidsopdrachten.

Samenstelling

Er werd geopteerd voor een diverse samenstelling van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten.

Zo zetelen er zowel vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid als van de lokale en provinciale besturen (de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging Vlaamse Provincies) in het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten. Daarnaast zijn ook bepaalde bedrijfssectoren (Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie en Agoria) vertegenwoordigd. Een academisch deskundige zorgt voor de academische ondersteuning.

Werking

Het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten komt minstens tweemaal per jaar samen.

Elk lid van het forum kan agendapunten aanbrengen, die worden besproken op een bijeenkomst van het forum. De inhoudelijke voorbereiding van deze bijeenkomsten of de bespreking van bepaalde agendapunten gebeurt in werkgroepen. Deze werkgroepen kennen een tijdelijk bestaan. De resultaten van de werkgroepen worden voorgelegd aan het forum. Op haar beurt geeft het forum aan welke vervolgacties en communicatie zij hiervoor aangewezen vindt.

Jaarlijks wordt een open gedeelte van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten georganiseerd met het oog op de participatie van andere belanghebbenden. Tijdens dit open gedeelte worden de initiatieven en resultaten van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten besproken.