Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten Het Facilitair Bedrijf

Klachten

Heb je een klacht? Dan zoeken we voor jou naar een oplossing.

Bij Het Facilitair Bedrijf doen we er alles aan om jou een goede dienstverlening te bieden. Ben je toch niet tevreden, dan kan je een klacht indienen. Daarvoor hebben we een procedure die we hier graag even toelichten.

 • Stap 1

  Een klacht is een duidelijke uiting van ontevredenheid over de dienst en/of dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf of van een leverancier van werken, leveringen of diensten waarvoor Het Facilitair Bedrijf opdrachthouder is. Een informatievraag of een melding van een probleem of situatie is geen klacht.
  Entiteiten of individuele personeelsleden, burgers of leveranciers kunnen klachten indienen.

 • Stap 2

  Het indienen van een klacht kan zowel mondeling, telefonisch (02 553 20 00), via Facilipunt, via mail (facilipunt@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of per brief (Herman Teirlinckgebouw, Het Facilitair Bedrijf, Havenlaan 88 bus 60 te 1000 Brussel).

 • Stap 3

  De klacht moet gaan over de werking van Het Facilitair Bedrijf en over iets wat minder dan een jaar geleden gebeurd is.
  Als indiener van een klacht moet je een persoonlijk belang aantonen (of het belang voor de entiteit waarvoor de indiener van de klacht werkt). Een klacht kan bijgevolg ook niet anoniem zijn.

 • Stap 4

  Het Facilitair Bedrijf bevestigt de ontvangst van je klacht binnen de twee werkdagen na ontvangst, tenminste als we binnen die termijn de klacht nog niet afgehandeld hebben.
  We onderzoeken je klacht en handelen ze zo snel als mogelijk af (uiterlijk binnen de termijn van 45 kalenderdagen zoals opgenomen in het Bestuursdecreet).

  Via mail ontvang je van ons een antwoord.

  Indien de termijn van 45 dagen overschreden zal worden, dan brengen we je hiervan via mail op de hoogte.
  Indien de klacht niet ontvankelijk is, brengen we je hiervan op de hoogte via mail, brief of via een bericht van Facilipunt.

 • Stap 5

  Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht behandeld hebben? Dan kan je de Vlaamse Ombudsdienst contacteren. 
  Die is elke werkdag van 9 tot 19 uur bereikbaar via het gratis nummer 1700.
  Je kan vragen om rechtstreeks doorverbonden te worden met een medewerker. 

  Je kan je klacht ook sturen naar klachten@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie) of een persoonlijke afspraak maken via het gratis nummer 1700.  De Ombudsdienst zal je dan binnen de week opbellen of aanschrijven.