Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dashboards Milieu- en energiemanagement bij Het Facilitair Bedrijf

Dashboards

Het Facilitair Bedrijf meet nauwgezet de energieverbruiken in de gebouwen binnen de ISO 50001-scope. Het agentschap ontwikkelde hiervoor dashboards voor de dagverbruiken, maandverbruiken en de al geregistreerde gebruiken van het huidige jaar voor elektriciteit, gas en water. Als er PV-panelen zijn, wordt ook de dagproductie en de totale productie over het hele jaar gegeven. Verder wordt er ook omgerekend naar CO2 met emmissiewaarden uit de gebruikte software (voor de geĆÆnteresseerden: elektriciteit 0,395 kg/kWh, gas: 0,205 kg/kWh, let wel in al onze gebouwen wordt groene stroom geleverd).

Dashboards energie-, water-, en afvaldata per gebouw van het afgelopen jaar

*voor deze gebouwen is het dagverbruik elektriciteit steeds het verbruik van 2 dagen geleden.