Directiebeoordeling

Jaarlijks beoordeelt de directie van Het Facilitair Bedrijf het energie- en milieumanagement tijdens de directiebeoordeling. Ze bespreken de acties en resultaten van het agentschap. De directie beoordeelt:

 • Of de energie- en milieubeleidsverklaring nog in lijn ligt met de doelstellingen van het agentschap.
 • Of de acties en maatregelen in lijn liggen met de vastgoedstrategie.
 • Of de doelstellingen behaald worden en of er actie nodig is bij de energie-, afval- en waterprestaties, of alles conform is met de wetgeving, …

Interne en externe audits

Jaarlijks wordt het energie- en milieumanagement van Het Facilitair Bedrijf extern ge-audit om ons certificaat te behouden. We organiseren interne en externe audits:

 • Interne audits: om de kwaliteit van ons energie- en milieumanagement te verzekeren.
 • Jaarlijkse externe audits: om ons certificaat te behouden.

Strategie

Vastgoedstrategie

Met veel gebouwen in portefeuille, is een goede vastgoedstrategie onontbeerlijk. Maar ook voor organisaties met weinig vastgoed, is dit belangrijk. In functie van de strategie volgen de meest passende maatregelen. Hoe lang ga je bijvoorbeeld nog in een bepaald gebouw blijven? Wat is de terugverdientijd van een investering? Een investering in hernieuwbare energie kan bijvoorbeeld enkel op een gebouw dat nog voldoende lang in gebruik zal blijven en enkel wanneer de terugverdientijd interessant is.

Het Facilitair Bedrijf heeft dan ook een vastgoedstrategie voor haar gebouwportefeuille. De strategie bepaalt de investeringen per gebouw.

 • Eigendom of huur?

  We beheren bij Het Facilitair Bedrijf ongeveer 130 gebouwen. De visie over het gebouw en de investeringen hangen af van:

  • Eigendom of huur
  • De huurperiode
  • De leeftijd van het gebouw
 • Vastgoedstatus

  Aan elk gebouw wordt een vastgoedstatus gekoppeld:

  • Flexibel behouden met minimale investeringen
  • Strategisch behouden met een renovatie naar toplevel
  • Bijzonder behouden in het geval van historische gebouwen
  • Afstoten

  De vastgoedstatus stuurt de investeringen en de wijze van doorlichting.

  Bijvoorbeeld: In een gehuurd gebouw, met verhuisplannen binnen de 5 jaar starten we geen fundamentele investering voor de renovatie van het gebouw.

Doorlichting op gebouwniveau

Bij Het Facilitair Bedrijf doen we een reeks doorlichtingen per gebouw, aan de hand hiervan leggen we actieplannen vast. Deze doorlichtingen kunnen bestaan uit:

 • Functionele doorlichtingen

  Bijvoorbeeld:

  • Ruimtegebruik
  • Veiligheidsscans
  • Energiescans met acties en terugverdientijden
  • Drone-onderzoek
 • Conditiestaatmetingen van een gebouw of element

  We voeren conditiestaatmetingen uit van het hele gebouw of elementen in het gebouw volgens de NEN 2767-norm. De conditie van een element bepaalt de nood of opportuniteit tot vervanging.

  De technologische levensduur van elementen weegt mee in de resultaten. Er wordt nagegaan of er nog wisselstukken voorradig zijn en of er nog kennis in de markt is voor configuratie.

Bewaken van de verbruiken

Voor energie en water wordt er maandelijks een geautomatiseerd prestatierapport opgesteld - met maximale afwijkingen per installatie. Wanneer er grote afwijkingen zijn ten aanzien van de verwachte verbruiken wordt een oorzakenanalyse met preventieve en corrigerende maatregelen opgesteld. De genomen acties worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Onderhoudscontracten

Vermits de installaties steeds complexer worden, wordt sturing en beheer nog belangrijker. Bovendien is het belangrijk om een aantal taken die onze managementsystemen voorzien geborgd werden in onze contracten. Daarom hebben we onze onderhoudscontracten met externe leveranciers herbekeken.

Aankoop

Bij leveringen, werken en diensten houden we rekening met de impact op de energieverbruiken of het milieu.

We informeren de leveranciers dat de aankoop deels geëvalueerd wordt op basis van de energie- en milieuprestaties. We evalueren ook de milieu-impact doorheen de hele levensfase van het product of de dienst.

We nemen volgende teksten op in onze bestekken:

 • De standaardparagraaf duurzame overheidsopdrachten: deze heeft een specifieke passage rond energie- en milieubeheer.
 • De code van goede praktijk voor leveringen en diensten.

Bewaken van wettelijke voorschriften

Het lokale team en de onderhoudsfirma staan in voor het opvolgen en voldoen aan de milieu- en energiewetgeving. De wetgeving verschilt tussen Vlaanderen en Brussel. De omgevings- en milieuvergunning vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen:

 • volgen we de procedure milieuwetgeving.
 • gebruiken we een aantal tools.
  • Wetgevingsrapport: voor de periodieke verplichtingen
  • Checklist rondgang milieu: voor de permanente verplichtingen
  • Conformiteitsaudits: voor controle

Milieu-effecten bewaken

Bij elke relevante actie, beslissing, nieuwigheid of wijziging aan het gebouw, is het belangrijk om de milieu-effecten te bewaken.

Voorbeeld: Bewaken van milieu-effecten bij een nieuwe koffiebar

Bij het uitbaten van een koffiebar zijn er enkele milieu-aspecten

 • Gebruik van gas voor de verwarming van het gebouw.
 • Energiegebruik voor de koeling van het gebouw en de koeling van producten.
 • Voedselgebruik voor het bereiden van voedsel.
 • Watergebruik om gebruikte goederen en toestellen af te wassen.
 • Gebruik van detergenten voor reiniging en afwassen.
 • Gebruik van verpakkingsmateriaal.
 • Gebruik van elektriciteit en lampen om te verlichten.
 • Afvalinzameling

Milieu-effecten die hierdoor optreden

 • CO2-emissies.
 • Lozen van afvalwater.
 • Lege recipiënten van gevaarlijke producten.
 • Voedselresten.
 • Afval zoals: kapotte lampen, lege verpakkingen, slib in de vetvanger.
 • Geur.

Maatregelen om deze te beheersen

 • Groene energie.
 • Natuurlijke koelmiddelen.
 • Regelmatig onderhoud op toestellen.
 • Lektesten op koelinstallaties.
 • Vetvanger.
 • Dosering van zepen, gebruikte verpakkingen terugsturen naar leverancier.
 • Restjesdag en andere initiatieven om voedselresten te beperken.
 • Recycleerbare en herbruikbare materialen.
 • Geen verpakkingsmateriaal: geen afzonderlijke suikertjes, geen melkcups, …
 • Afzuiging.