Gedaan met laden. U bevindt zich op: Milieu- en energiebeheer Milieu- en energiemanagement bij Het Facilitair Bedrijf

Milieu- en energiebeheer

Milieuzorg is het verminderen van ons verbruik en het verkleinen van onze milieu-impact. Het Facilitair Bedrijf beheerst haar doelstellingen hieromtrent aan de hand van een gecertificeerd milieu- en energiemanagemensysteem

Milieudoelstellingen

Het Facilitair Bedrijf heeft zijn milieudoelstellingen vastgelegd in een milieu- en energiebeleidsverklaring(PDF bestand opent in nieuw venster).
In de doelstellingen worden alle belangrijke milieuthema’s betrokken.

We minimaliseren onze milieu-impact, energieverbruiken en koolstof- en materialenvoetafdruk.

We verbinden ons tot 6 concrete engagementen:

 • We stellen een duurzame vastgoedstrategie op om tot een energiezuinig patrimonium en klimaatneutraliteit te komen. We ontzorgen de entiteiten door de centralisatie van het beheer van kantoorgebouwen en dienstvoertuigen.
 • De evolutie naar een koolstofneutraal gebouwenpark en de reductie van de energieverbruiken. We maken ons vastgoed energie-efficiënt, verbeteren continu onze energieprestatie, maken maximaal gebruik van hernieuwbare energie en nemen deel aan energiegemeenschappen.
 • We bevorderen duurzame mobiliteit. Het Facilitair Bedrijf trekt het Actieplan Mobiliteit voor de hele Vlaamse overheid. We realiseren minimaal de klimaatdoelstellingen uit het actieplan.
 • We optimaliseren onze materiaalstromen. Ons afvalbeleid verschuift naar een grondstoffenbeleid. We bouwen een circulaire dienstverlening uit. We realiseren circulaire projecten bij aankoop, vastgoed, bouwprojecten en facilitair management.
 • We dringen ons waterverbruik terug.
 • We verbeteren van onze milieu-impact. We gaan voor innovatieve overheidsopdrachten en kiezen voor oplossingen met de kleinste impact op het milieu gedurende de volledige levenscyclus. We hebben aandacht voor lokale biodiversiteit.

Integratie van milieu- en energiemanagement in al onze processen

 • We organiseren onze dienstverlening en ons beheer in de administratieve hoofdgebouwen volgens de ISO 14001- en ISO 50001-normen voor milieu- en energiemanagementsystemen en laten ons hiervoor certificeren.
 • We integreren milieu- en energiebeheer in onze bedrijfsprocessen als onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. Het management neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid voor het hele agentschap.

Onze directie bekrachtigt 6 manieren om milieu- en energiebewust te handelen:

 • Voortrekkersrol - Met een slimme en vernieuwende aanpak willen we een voortrekker in milieu- en energiebeheer zijn. Daarbij gaan we verder dan de wettelijke verplichtingen.
 • Concrete initiatieven - We verbeteren onze milieu- en energieprestaties continu met concrete initiatieven en meetbare doelstellingen.
 • Permanente analyse - We meten, documenteren en analyseren onze milieu- en energieprestaties. Zo kunnen we afwijkingen corrigeren, en opportuniteiten voor verbetering of noodzaken tot bijsturing detecteren.
 • Kennisdeling en communicatie - We verhogen de bewustwording binnen de Vlaamse overheid. We betrekken belanghebbenden en dragen onze kennis, ervaring en informatie uit.
 • Stimulerende partnerschappen – We gaan partnerschappen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en de transitie naar een circulaire economie te bevorderen.

Waarom doen we aan milieubeheer?

Als Vlaamse overheid hebben we een voorbeeldrol en moeten we 100% in orde zijn met de milieuwetgeving. Maar dat is niet voldoende - we willen ook continu verbeteren. Daarom organiseert Het Facilitair Bedrijf zijn milieu- en energiebeheer volgens de internationaal erkende ISO-normen.

Het Facilitair Bedrijf heeft al meer dan 20 jaar een ISO 9001-certificaat voor schoonmaak. Sinds 2017 zijn we de trotse bezitter van een ISO50001-certificaat specifiek voor energiemanagement. Hiermee waren wij de enige publieke overheid in de Benelux die haar inspanningen voor energiezorg kon staven door een ISO-certificaat, en één van de 32 overheden wereldwijd. In 2020 behaalden we ons ISO 14001-certificaat voor milieumanagement. De certificaten geven aan dat Het Facilitair Bedrijf zich professioneel organiseert om continu te verbeteren in alle delen van de organisatie. Het Facilitair bedrijf heeft ervoor gezorgd dat deze ISO-normen naadloos op elkaar aansluiten.