Circulair kantoorgebouw

Vanaf 2024 nemen we onze intrek in het Marie-Elisabeth Belpairegebouw ons nieuw kantoorgebouw in de Noordwijk in Brussel: een uniek, duurzaam en circulair gebouw.

 • Het ontwerp behaalt het certificaat “uitstekend” volgens de duurzaamheidsmeter GRO.
 • Het E-peil - dat de energieprestatie van een gebouw aanduidt - is het laagste van al onze gebouwen (E15), onder meer dankzij het koude-warmte opslagsysteem in de ondergrond en de verregaande toepassingen van zonnepanelen op het dak en de zijgevels.
 • Ook op het vlak van circulariteit ligt de lat hoog. De ondergrondse verdiepingen en de circulatiekernen van het oorspronkelijke gebouw blijven behouden. Wat wordt afgebroken, krijgt een nieuw leven. Het nieuwe gebouw zal voor 50% bestaan uit ter plaatse herbruikte of gerecycleerde materialen.

Eén aankoopcentrale voor de hele Vlaamse overheid

Met haar bijna 30 000 medewerkers en haar vele gebouwen, heeft de Vlaamse overheid een grote milieu-impact. Deze medewerkers verplaatsen zich, maken afval, consumeren, …

Maar onze impact reikt verder. Bij de afname van producten en diensten, neemt de aankoopcentrale van Het Facilitair Bedrijf daarom standaard milieu-eisen mee. Dit zorgt voor een sterk hefboomeffect. Elk bestek met aandacht voor milieu inspireert meerdere aanbieders om het beste van zichzelf te geven. Onze aankoopcentrale is daarom essentieel in de milieuvisie van de Vlaamse overheid.

Enkele voorbeelden van lopende raamcontracten met aandacht voor milieu:

 • Duurzaam kantoormateriaal
 • Circulair papier
 • Verpakkingsmateriaal
 • Groenbeheer en biodiversiteit
 • Mobiliteit

Inzetten op groene mobiliteit

Minder CO2-uitstoot

Wij voeren het actieplan mobiliteit uit van de Vlaamse overheid en willen de CO2-uitstoot van onze dienstvoertuigen fors verminderen.

Hoe pakken wij dit aan?

 1. We stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag, waardoor we minder voor de auto kiezen.
 2. We voorkomen verplaatsingen, waardoor we minder kilometers rijden.
 3. We vergroenen het wagenpark, waardoor we minder CO2 uitstoten.
 4. We investeren in laadpalen in onze kantoren.

Aandacht voor energie en milieu in het technisch beheer van onze gebouwen

Het Facilitair Bedrijf staat in voor de technische ondersteuning van onze gebouwen.

Wat doen we op het vlak van technisch beheer?

 • We hebben extra aandacht voor nauwkeurige energie- en milieuclausules in het onderhoudscontract van technische installaties, bij het uitbesteden hiervan aan gespecialiseerde firma’s.
 • We gaan na of het onderhoud en de keuringen van de installaties volgens de vergunningsvoorwaarden verlopen.
 • We bepalen hoe we onze milieu- en energiemonitoring organiseren.
 • We bepalen hoe we de energie- en milieudoelstellingen realiseren.
 • We zorgen ervoor dat de nodige milieueisen worden opgenomen in de bestekteksten voor diverse, technische en kleine bouwprojecten.

Aandacht voor energie en milieu in het facilitair beheer van onze gebouwen

Het Facilitair Bedrijf staat in voor het facilitair beheer van onze gebouwen. Een team van medewerkers verzorgt in elk gebouw de milieuzorg in de praktijk.

Catering: In de restaurants of bij de broodjeslunch wordt er steeds een vegetarisch alternatief voorzien.
We leggen onze klemtoon op bio en fairtrade producten en de koffie is klimaatneutraal geproduceerd.

Schoonmaak: We maken werk van milieuvriendelijke schoonmaak door milieuveilige kuisproducten en technieken te gebruiken. Onze poetsmedewerkers worden voortdurend geïnfomeerd over het gebruik van die producten en de afvalscheiding in de gebouwen.

Afvalbeheer: We zorgen ook voor een perfecte organisatie van het afvalbeheer volgens de heersende milieuwetgeving. De afvalprocedures in de gebouwen worden regelmatig geëvalueerd. Elk gebouw boekt vooruitgang in de afvaldoelstellingen.

Meubilair: We introduceerden ook circulair meubilair in onze kantoren. Intussen bieden we een raamcontract aan waardoor andere entiteiten van de Vlaamse overheid deze vorm van circulariteit makkelijker kunnen invoeren.