Gedaan met laden. U bevindt zich op: Visie - Missie - Strategie Het Facilitair Bedrijf

Visie - Missie - Strategie

Wat wil Het Facilitair Bedrijf betekenen? Waar ligt onze toekomst en onze ambitie. En waar hechten we belang aan?

Onze missie

De missie beschrijft het fundamentele doel en definieert de bestaansreden van onze organisatie.

Het Facilitair Bedrijf wil een inspirerende en duurzame werkomgeving creëren opdat onze collega’s van de Vlaamse overheid kunnen uitblinken.

Visie

De visie is een inspirerend en realistisch toekomstbeeld; het is onze ambitie op lange termijn.

Samen bouwen aan de overheid van de toekomst.

Onze waarden

Het Facilitair Bedrijf onderschrijft de algemene waarden van de Vlaamse overheid. Maar daar voegen we nog een aantal waarden, die specifiek verband houden met onze werking en dienstverlening, aan toe.

 • Duurzaam: in onze activiteiten brengen we mens, milieu en economie in evenwicht.

 • Inspirerend: we creëren een stimulerende en innovatieve werkomgeving bij de Vlaamse overheid.

 • Efficiënt: we streven niet alleen zelf efficiëntie na, maar zorgen er voor dat andere entiteiten hun doelen bereiken met de juiste inzet van middelen.

 • Professioneel: zelf willen we professioneel zijn en we zorgen er voor dat onze collega’s van de Vlaamse overheid hun beroep op een bekwame en vakkundige manier kunnen uitoefenen.

Visie en kernwaarden vertaald

 • We dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid door het verminderen van onze CO2-voetafdruk. Een energiezuinig vastgoedaanbod, milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen en performante ICT-oplossingen zijn hierbij belangrijke hefbomen;
 • We bouwen Het Facilitair Bedrijf uit als een kenniscentrum en de referentie voor duurzame facilitaire dienstverlening en vastgoed binnen de Vlaamse overheid.
 • We nemen een informerende en sensibiliserende rol op inzake duurzaamheid en gaan in dialoog met onze klanten en leveranciers over duurzame alternatieven.
 • We verduurzamen onze facilitaire dienstverlening door onze dienstverlening, aankooppolitiek en processen doorlopend te herdenken en te optimaliseren. Op die manier stellen we een goed voorbeeld en stimuleren we de markt tot verduurzaming.
 • We streven een niveau ‘uitstekend’ na qua duurzaamheid ten opzichte van de dienstensector in Vlaanderen.
 • Om ons maatschappelijk engagement vorm te geven participeren we aan duurzame en inspirerende samenwerkingsverbanden met andere overheidsinstellingen, bedrijven en middenveldorganisaties.
 • We ontwikkelen een instrumentarium dat ons moet in staat stellen om onze duurzaamheidsprestaties en duurzame groei te beheren.

Strategische duurzaamheidsdoelstellingen

Het Facilitair Bedrijf wil een voorbeeldfunctie vervullen door op efficiënte wijze een duurzaam facilitair en ICT-aanbod te realiseren binnen de Vlaamse overheid. Gezien meer en meer initiatieven worden genomen is een gestructureerde aanpak noodzakelijk.

Duurzaamheid voor Het Facilitair Bedrijf betekent dat in de werking en dienstverlening wordt gestreefd naar een hoge performantie met het oog op het reduceren van de totale kosten, het minimaliseren van de negatieve milieu-impact en het creëren van een positieve sociale impact.

Volgende strategische duurzaamheidsdoelstellingen worden vooropgesteld:

 • Invulling geven aan het Klimaatbeleid van de Vlaamse overheid (-40%CO2, -27% primaire energie) en 100% duurzame overheidsopdrachten.
 • 100% van de medewerkers zijn betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven.
 • 100% van onze klanten worden aangesproken over het duurzaam aanbod en hun duurzaamheidsgedrag.
 • Invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s)