Gedaan met laden. U bevindt zich op: Homologatie van voertuigen en voertuigonderdelen

Homologatie van voertuigen en voertuigonderdelen

Elk voertuig en voertuigonderdeel dat nieuw is, dat wordt verbouwd of ingevoerd uit het buitenland en dat bestemd is voor gebruik op de openbare weg moet gehomologeerd of goedgekeurd worden. Een homologatie is de vast­stel­ling dat een voer­tuig of voertuigonderdeel vol­doet aan al­le Europese technische en administratieve eisen, zoals:

 • veiligheid: onder andere de remmen, veiligheidsgordels en banden voldoen aan de technische eisen.
 • milieu: het voertuig voldoet aan de voorschriften voor geluid en de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes.
 • interne markt: het voertuig baseert zich op duidelijke, geharmoniseerde eisen en regels voor iedereen binnen de EU.

U kunt de homologatie aanvragen als erkend fabrikant, niet-erkend fabrikant of particulier, of als vertegenwoordiger van één van hen. 

Federale overheid bepaalt de regels, Vlaanderen homologeert

De technische en administratieve voorschriften waaraan de voertuigen en onderdelen die u produceert, moeten voldoen, worden vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer op basis van Europese wetten. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met vehicle@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie).

De homologatie zelf? Die is in handen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het departement gaat na of uw voertuig, type, systeem, onderdeel of technische eenheid volledig aan die federale technische en administratieve eisen beantwoordt.

Voertuigcategorieën die een homologatie nodig hebben

U hebt een homologatie nodig voor elk nieuw, verbouwd of ingevoerd voertuig en voor alle systemen, technische eenheden en onderdelen van het voertuig:

 • motorvoertuigen op minstens 4 wielen en hun aanhangwagens:
  • categorie M: motorvoertuigen voor het vervoer van personen en hun bagage
  • categorie N: motorvoertuigen voor het vervoer van goederen, zoals vracht- en bestelwagens
  • categorie O: aanhangwagens en opleggers voor het vervoer van goederen, of om in te wonen.
 • landbouw- en bosbouwvoertuigen:
  • categorie T: trekkers op wielen
  • categorie C: trekkers op rupsbanden
  • categorie R: aanhangwagens
  • categorie S: verwisselbare getrokken machines.
 • twee- of driewielige voertuigen en vierwielers:
  • categorie L: bromfietsen, motorfietsen, speedpedelecs, elektrische steps met zadel, quads, …
 • zelfrijdende machines en getrokken machines:
  • Voor deze voertuigen is er nog geen Europese regelgeving, behalve voor de getrokken machines (vanaf 30 oktober 2015 voor snelverkeer en vanaf 1 januari 2019 voor traag verkeer). Ze worden ingedeeld als bedrijfsmaterieel (MT), landbouwmaterieel (LA) en werktuigaanhangwagen (OR).

Soorten homologaties

 • gelijkvormigheidsattest, certificaat van overeenstemming of certificate of conformity (COC): de voertuigfabrikant levert het gelijkvormigheidsattest af bij elk nieuw voertuig, als bewijs dat het voertuig werd geproduceerd volgens de bepalingen van de typegoedkeuring.
 • typegoedkeuringscertificaat: u vraagt dat certificaat als fabrikant aan voor een nieuw voertuigtype of onderdeel dat u in kleine of grote series produceert. Op het gelijkvormigheidsattest staat een goedkeuringsnummer dat verwijst naar de typegoedkeuring. In België beginnen die nummers altijd met e6.
 • individueel goedkeuringscertificaat: u vraagt dat certificaat als fabrikant of eigenaar aan bij de goedkeuringsinstantie of technische dienst voor een voertuig dat éénmalig is geproduceerd of wordt verbouwd.
 • validatiecertificaat als u een voertuig invoert: u vraagt dat certificaat als fabrikant of eigenaar aan bij het keuringscentrum voor een voertuig dat al in een andere Europese lidstaat werd ingeschreven.
 • validatiecertificaat bij tuning: produceert u als fabrikant onderdelen die onder categorie C van de tuningwet vallen? Dan hebt u een validatieattest nodig voor elk onderdeel. U vraagt dat attest aan bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • proces-verbaal van benaming (PVB-certificaat): u vraagt een PVB-certificaat aan als eigenaar of als mandataris/fabrikant bij de goedkeuringsinstantie voor een voertuig of reeks. Een reeks kunt u enkel als fabrikant of als mandataris van de fabrikant aanvragen.

Bij wie vraagt u de homologatie aan?

Erkende goedkeuringsinstanties:

Het Vlaamse Gewest:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Cel Homologatie van de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Postadres:
Koning Albert II-laan 15, bus 437
1210 Brussel
homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Bezoekadres:
Koning Albert II-laan 20, bus 2
1000 Brussel

Het Waalse Gewest:
Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
Direction de la Certification et de l’Homologation - Cap Nord
Boulevard du Nord 8
5000 Namur
homologation.vehicules@spw.wallonie.be(opent in uw e-mail applicatie)

Een Belgische fabrikant is vrij om te kiezen tussen de Vlaamse of Waalse goedkeuringsinstantie.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:
Brussel Mobiliteit - Directie Wegverkeer
CCN (Noordstation) - verdieping 1,5
Vooruitgangstraat 80
1035 Brussel
homologatie@gob.brussels(opent in uw e-mail applicatie) of homologation@sprb.brussels(opent in uw e-mail applicatie)

Bij de goedkeuringsinstantie in Brussel kunt u alleen terecht als uw bedrijf in het Brusselse Gewest gevestigd is en voor:

 • individuele goedkeuringscertificaten
 • verlengingen van bestaande certificaten Conformiteit van Productie
 • wijzigingen en uitbreidingen van lopende typegoedkeuringsdossiers.