Federale overheid bepaalt de regels, Vlaanderen homologeert

De technische en administratieve voorschriften waaraan de voertuigen en onderdelen die u produceert, moeten voldoen, worden vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer op basis van Europese wetten. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met vehicle@mobilit.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie)

De homologatie zelf? Die is in handen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het departement gaat na of uw voertuig, type, systeem, onderdeel of technische eenheid volledig aan die federale technische en administratieve eisen beantwoordt.

Welke voertuigen of onderdelen hebben een homologatie nodig? 

U hebt een homologatie nodig voor elk nieuw, verbouwd of ingevoerd voertuig en voor alle systemen, technische eenheden en onderdelen van het voertuig:

 • motorvoertuigen op minstens 4 wielen en hun aanhangwagens:
  • categorie M: motorvoertuigen voor het vervoer van personen en hun bagage
  • categorie N: motorvoertuigen voor het vervoer van goederen, zoals vracht- en bestelwagens
  • categorie O: aanhangwagens en opleggers voor het vervoer van goederen, of om in te wonen.
 • landbouw- en bosbouwvoertuigen:
  • categorie T: trekkers op wielen
  • categorie C: trekkers op rupsbanden
  • categorie R: aanhangwagens
  • categorie S: verwisselbare getrokken machines.
 • twee- of driewielige voertuigen en vierwielers:
  • categorie L: bromfietsen, motorfietsen, speed pedelecs, quads, …  

Wie vraagt de homologatie aan?

U kunt de homologatie aanvragen als erkend fabrikant, niet-erkend fabrikant of particulier, of als vertegenwoordiger van één van hen. 

Welke soorten homologaties zijn er? 

 • gelijkvormigheidsattest, certificaat van overeenstemming of certificate of conformity (COC): de voertuigfabrikant levert het gelijkvormigheidsattest af bij elk nieuw voertuig, als bewijs dat het voertuig werd geproduceerd volgens de bepalingen van de typegoedkeuring. 
 • typegoedkeuringscertificaat: u vraagt dat certificaat als fabrikant aan voor een nieuw voertuigtype of onderdeel dat u in kleine of grote series produceert. Op het gelijkvormigheidsattest staat een goedkeuringsnummer dat verwijst naar de typegoedkeuring. In België beginnen die nummers altijd met e6.
 • individueel goedkeuringscertificaat: u vraagt dat certificaat als fabrikant of eigenaar aan bij de goedkeuringsinstantie of technische dienst voor een voertuig dat éénmalig is geproduceerd of wordt verbouwd.
 • validatiecertificaat als u een voertuig invoert: u vraagt dat certificaat als fabrikant of eigenaar aan bij het keuringscentrum voor een voertuig dat al in een andere Europese lidstaat werd ingeschreven.
 • validatiecertificaat bij tuning: produceert u als fabrikant onderdelen die onder categorie C van de tuningwet vallen? Dan hebt u een validatieattest nodig voor elk onderdeel. U vraagt dat attest aan bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Bij wie vraagt u een homologatie aan? 

 • Als niet-erkende fabrikant of particulier
  • vraagt u de goedkeuring aan via een erkende technische dienst.
  • vraagt de goedkeuring aan bij de cel Homologatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken als u een voertuig van categorie L – twee- of driewielige voertuigen en vierwielers – invoert uit de een land van de EER of Zwitserland.
 • Als erkende fabrikant
  • vraagt u de goedkeuring aan bij een erkende goedkeuringsinstantie. U doet dat voorlopig nog via BEVASYS (opent in nieuw venster).
   In de loop van 2019 vraagt u de goedkeuring aan via Fastlane, het nieuwe onlinesysteem voor de goedkeuring van voertuigen, voertuigtypes en onderdelen. Voor i-FAST-aanvragen kunt u nu al op Fastlane terecht. 

Erkende goedkeuringsinstanties:

Het Vlaamse Gewest: 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Cel Homologatie van de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2 
1000 Brussel
homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Het Waalse Gewest: 
Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
Direction de la Certification et de l’Homologation - Cap Nord 
Boulevard du Nord 8
5000 Namur
homologation.vehicules@spw.wallonie.be (opent in uw e-mail applicatie)

Een Belgische fabrikant is vrij om te kiezen tussen de Vlaamse of Waalse goedkeuringsinstantie.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: 
Brussel Mobiliteit - Directie Wegverkeer
CCN (Noordstation) - verdieping 1,5
Vooruitgangstraat 80
1035 Brussel
homologation@sprb.irisnet.be (opent in uw e-mail applicatie) of homologatie@gob.irisnet.be (opent in uw e-mail applicatie) 

Bij de goedkeuringsinstantie in Brussel kunt u alleen terecht als uw bedrijf in het Brusselse Gewest gevestigd is en voor: 

 • individuele goedkeuringscertificaten 
 • verlengingen van bestaande certificaten Conformiteit van Productie
 • wijzigingen en uitbreidingen van lopende typegoedkeuringsdossiers.
Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://mow.vlaanderen.be
Telefoon
02 553 71 02
Contactformulier
https://mow-contact.be/