Wat valt onder 'verhandelen van dieren'?

Het begrip ‘verhandelen’ is gedefinieerd bij wet en omvat:

  • het in de handel brengen, te koop aanbieden, verkopen
  • houden, verwerven, vervoeren, tentoonstellen met het oog op verkoop
  • ruilen, ten kosteloze of bezwarende titel afstaan

Dus gratis weggeven valt ook onder verhandelen.

Wat is verboden bij het verhandelen of weggeven van dieren?

Het is verboden om

Honden en katten verhandelen

Enkel kwekers mogen honden en katten verhandelen. Kattenkwekers moeten altijd erkend zijn. Hondenkwekers hebben een erkenning nodig vanaf 3 nestjes per jaar.

Andere dieren verhandelen in een dierenhandelszaak

Een handelszaak die dieren verhandelt, ook als ze niet toegankelijk is voor het publiek, heeft een erkenning van de dienst Dierenwelzijn nodig. Om een erkenning te krijgen moet u voldoen aan verschillende voorwaarden rond infrastructuur, verzorging, voeding, personeelsleden en administratie.

Handelszaken die alleen ongewervelde dieren, vissen als visaas en levende vissen in bassins en bestemd om in vijvers te leven verhandelen, moeten geen erkenning hebben.

Een dierenhandelszaak mag geen honden of katten verhandelen. Enkel kwekers mogen dit doen.

Regelgeving

  • Wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren ((opent in nieuw venster))
  • BVR 22.03.19 Positieve lijst reptielen
  • Bijlage I Criteria Positieve lijst reptielen (2018)
  • Bijlage II- Positieve lijst reptielen Vlaanderen (2018)
  • BVR 13.07.2018 houdende wijziging van het KB van 16 juli 2009 (positieve lijst)
  • Bijlagen KB 27 april 2007, gewijzigd bij BVR van 15 februari 2019
  • BVR 24.05.2019 wijziging KB 27.04.2007 voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (afmetingen en verblijven)