Wat valt onder 'verhandelen van dieren'?

Het begrip ‘verhandelen’ is gedefinieerd bij wet en omvat:

 • het in de handel brengen, te koop aanbieden, verkopen
 • houden, verwerven, vervoeren, tentoonstellen met het oog op verkoop
 • ruilen, ten kosteloze of bezwarende titel afstaan

Dus gratis weggeven valt ook onder verhandelen.

Wat is verboden bij het verhandelen of weggeven van dieren?

Het is verboden om

 • valse informatie over het dier te geven zoals over de leeftijd, de afkomst, de benaming.
 • te adverteren met foto’s van andere dieren dan de dieren die worden aangeboden
 • bedrieglijke publiciteit te voeren om de verkoop te bevorderen.
 • korting te geven op de verkoopprijs
 • dieren te verhandelen aan jongeren onder de 16 jaar zonder uitdrukkelijke toelating van de ouders of voogd
 • dieren te verhandelen die
 • zoogdieren te verhandelen die niet op de positieve lijst ((opent in nieuw venster)) staan, tenzij aan een koper die hiervoor een erkenning heeft gekregen.
 • reptielen te verhandelen die niet op de positieve lijst ((opent in nieuw venster)) staan, tenzij aan een koper die hiervoor een erkenning heeft gekregen.

Honden en katten verhandelen

Enkel kwekers mogen honden en katten verhandelen. Kattenkwekers moeten altijd erkend zijn. Hondenkwekers hebben een erkenning nodig vanaf 3 nestjes per jaar.

Andere dieren verhandelen in een dierenhandelszaak

Een handelszaak die dieren verhandelt, ook als ze niet toegankelijk is voor het publiek, heeft een erkenning van de dienst Dierenwelzijn nodig. Om een erkenning te krijgen moet u voldoen aan verschillende voorwaarden rond infrastructuur, verzorging, voeding, personeelsleden en administratie.

Handelszaken die alleen ongewervelde dieren, vissen als visaas en levende vissen in bassins en bestemd om in vijvers te leven verhandelen, moeten geen erkenning hebben.

Een dierenhandelszaak mag geen honden of katten verhandelen. Enkel kwekers mogen dit doen.