Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dierenwelzijnseisen voor dierenhandelszaken

Dierenwelzijnseisen voor dierenhandelszaken

Om het welzijn van de dieren  te waarborgen, moet de uitbater van een dierenhandelszaak zich houden aan voorwaarden rond infrastructuur, verzorging, voeding, personeelsleden en administratie. Alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan een dierenhandelszaak erkend worden door de dienst Dierenwelzijn.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het verhandelen van dieren gelden ook voor handelszaken.

Een handelszaak die dieren verhandelt, ook als ze niet toegankelijk is voor het publiek, heeft een erkenning nodig. Handelszaken die alleen ongewervelde dieren, vissen als visaas en levende vissen in bassins en bestemd voor vijvers verhandelen, moeten geen erkenning hebben.

Dieren verhandelen

Voeding

De dieren krijgen een voeding die aangepast is aan hun behoeften. Het voeder wordt gegeven in propere recipiënten en op zo’n manier dat alle dieren van eenzelfde hok gelijktijdig kunnen eten. Drinkbaar water is permanent beschikbaar.

  Verzorging

  • De dieren worden minstens 2 keer per dag gecontroleerd.
  • Zieke dieren worden afgezonderd bv. in het afzonderingslokaal en zijn niet zichtbaar voor het publiek. Indien nodig wordt de dierenarts geraadpleegd.
  • Nieuw binnengekomen dieren staan onder toezicht en worden indien nodig afgezonderd.
  • De nodige maatregelen worden getroffen om agressie onder de dieren te vermijden en om dieren die niet met elkaar kunnen opschieten van elkaar te scheiden.
  • Er worden maatregelen getroffen om parasieten en ongedierte te bestrijden.

  Infrastructuur en huisvesting

  Er zijn algemene voorwaarden waaraan alle huisvesting moet voldoen. Per diersoort zijn er bijkomende vereisten. De voorwaarden staan beschreven in het KB van 27 april 2007 met als belangrijkste aandachtspunten:

  Algemene voorwaarden

  • gepaste huisvesting met voldoende bewegingsruimte
  • de inrichting van het dierenverblijf is erop gericht om alle dieren voldoende afwisseling en stimulatie te geven. Het is aangepast aan de noden en het gedrag van de diersoort (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie, licht...)
  • stevig en veilig zonder ontsnappingsmogelijkheden
  • voldoende verlucht
  • natuurlijke lichtinval voor een normaal dag- en nachtritme, ook op de sluitingsdagen.
  • geregeld gereinigd en ontsmet
  • hygiënische opslag van diervoeder. Bederfbare voedingswaren worden in gepaste koelsystemen bewaard.
  • de opslag van afval van strooisel, uitwerpselen, vuilnis… gebeurt in een lokaal dat afgescheiden is van de lokalen waar de dieren verblijven en waar het diervoeder wordt bewaard.
  • brandalarmsysteem in de ruimtes waar de dieren verblijven
  • de lokalen waarin de dieren gehuisvest worden, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat in geval van brand een alarmcentrale verwittigt. Het telefoonnummer van een contactpersoon die buiten de openingsuren gecontacteerd kan worden, is op leesbare wijze aangebracht aan de ingang van de inrichting.

  Specifieke voorwaarden

  Voor bepaalde diersoorten zijn er specifieke bijkomende voorwaarden voor huisvesting. De minimumnormen staan beschreven in Bijlage IV van het KB van 27 april 2007.

  Er moet duidelijk zichtbaar voor het publiek aangegeven staan dat de dieren voor permanente huisvesting nood hebben aan grotere verblijven met een meer gevarieerde inrichting.

  Klanten informeren

  Er moet duidelijk zichtbaar voor het publiek aangegeven staan dat de dieren voor permanente huisvesting nood hebben aan grotere verblijven met een meer gevarieerde inrichting.

  Bij de kooien moet de naam van de dieren vermeld staan. Bij reptielen, amfibieën en vissen is bijkomende informatie nodig zoals over de voeding en de nodige temperatuur.

  De koper krijgt de nodige richtlijnen met betrekking tot voeding, huisvesting en verzorging van het dier. Op zijn verzoek krijgt hij ook een gedateerd overdrachtsbewijs met de datum, naam van de verkoper en de koper, soort en aantal dieren.

  Tussenpersoon voor de verkoop van honden en katten

  Handelszaken mogen geen honden en katten verkopen. Er mogen catalogussen, aankondigingen en advertenties met daarin adressen waar men honden of katten kan kopen ter beschikking worden gesteld van de klanten. Voor elke hond die op die manier wordt verhandeld, wordt het identificatienummer duidelijk vermeld. Om kopers bewust te maken van hun keuze, overloopt de verantwoordelijke van de winkel een vragenlijst en geeft hij/zij advies bij het kiezen van een hond.