Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overgangsmaatregelen VOP, SINE, LDE en MWA

Overgangsmaatregelen VOP, SINE, LDE en MWA

De invoering van individueel maatwerk zorgt voor een vereenvoudiging van het beleidskader voor de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk bouwt verder op 4 maatregelen die verdwijnen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE), de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk. Voor elk van die 4 gelden er overgangsmaatregelen.

Overgangsmaatregelen VOP

Deze overgangsmaatregelen gelden voor iedereen die ten laatste op 30 juni 2023 een Vlaamse ondersteuningspremie aanvraagt. Hebt u graag een beknopt overzicht van de overgangsmaatregelen voor VOP? Raadpleeg de infographic(PDF bestand opent in nieuw venster).

Overgangsmaatregelen SINE

Met de SINE-voordelen bedoelen we de doelgroepvermindering van RSZ, de herinschakelingsuitkering via RVA of via het OCMW.

Overgangsmaatregelen LDE

De lokale diensteneconomie verdwijnt en gaat vanaf 1 juli 2023 geleidelijk op in het individueel maatwerk. Het is de bedoeling dat alle opgestarte trajecten van doelgroepmedewerkers worden voltooid. De lokale diensteneconomie zal dus pas uitdoven nadat alle trajecten zijn afgerond. LDE-ondernemingen krijgen de mogelijkheid om hun werking verder te zetten in het kader van collectief maatwerk of individueel maatwerk. Het Departement Werk en Sociale Economie neemt contact met u op om de overgangsmaatregelen en de nieuwe regelgeving te bespreken.

Meer informatie:

Overgangsmaatregelen MWA

De maatwerkafdelingen in het kader van collectief maatwerk verdwijnen en gaan vanaf 1 juli 2023 op in het individueel maatwerk. Het is de bedoeling dat alle opgestarte trajecten van doelgroepmedewerkers worden voltooid. De maatwerkafdelingen zullen dus pas uitdoven nadat alle trajecten zijn afgerond. Ondernemingen met een maatwerkafdeling krijgen de mogelijkheid om hun werking verder te zetten in het kader van collectief maatwerk of individueel maatwerk. Het Departement Werk en Sociale Economie neemt contact met u op om de overgangsmaatregelen en de nieuwe regelgeving te bespreken.

Meer informatie: