Erkenning als milieuverificateur

Verplichtingen milieuverificateur decretale milieuaudit

De milieuverificateur moet voldoen aan de verplichtingen die zijn opgesomd in artikel 34 van het VLAREL (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) om de erkenning te behouden.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Jaarlijkse retributie

  • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
  • U krijgt hiervoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
  • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2022 bedraagt 61 euro.
  • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
  • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.